O instytucie

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków to państwowa instytucja kultury podlegająca pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Naszym celem jest upowszechnianie wysokiego standardu prac prowadzonych przy zabytkach, prowadzenie badań archeologicznych i konserwatorskich, popularyzacja dobrych praktyk oraz edukowanie w zakresie historii konserwacji.

Dowiedz się więcej

Aktualności

Zbliża się I Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa.

Z dumą informujemy, że Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków został partnerem I Kongresu Bezpieczeństwa Dziedzictwa. Wydarzenie będzie miało miejsce od 31 maja do 2 czerwca w Gdyni. Jego celem jest zbliżenie środowisk, właścicieli i zarządców zabytków, służb oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dóbr kultury.

Kolejna uczelnia podpisała porozumienie z Narodowym Instytutem Konserwacji Zabytków.

W kwietniu 2023 Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków rozpoczął wdrażanie Programu Wsparcia Dydaktyki na wydziałach konserwatorskich w Polsce. Podpisanie porozumienia z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie to kolejny krok w kierunku współpracy ze wszystkimi publicznymi uczelniami kształcącymi konserwatorów zabytków i dzieł sztuki.

Samorządowe Forum Konserwatorów Zabytków.

W dniach 22-23 maja 2023 r., w Poznaniu, odbywa się Samorządowe Forum Konserwatorów Zabytków. Wydarzenie rozpoczęły obrady, w których udział brali m.in. dyrektor NIKZ dr Michał Laszczkowski, zastępca prezydenta miasta Poznania Mariusz Wiśniewski, dyrektorka Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr Katarzyna Pałubska oraz Wielkopolska Wojewódzka Konserwatorka Zabytków Jolanta Groszczyńska.

Zapraszamy na IX Edycję Szkoły Letnej ICOMOS Polska.

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków już kolejny raz ma zaszczyt być współorganizatorem szkoły letniej organizowanej przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS-Polska. Zachęcamy do zapisów na IX edycję wydarzenia.
Więcej aktualności

Publikacje

RAPORT

Zbigniew Myczkowski, „Farmy fotowoltaiczne w krajobrazie – studium przypadku”.

6 kwietnia, 2023
RAPORT

Roman Marcinek, „Energia fotowoltaiczna w obiektach zabytkowych. Doświadczenia Europy Zachodniej”.

3 kwietnia, 2023