Aktualności

Dr Michał Laszczkowski dyrektorem Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków.


19 kwietnia 2023 roku Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński powołał dr. Michała Laszczkowskiego na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. Kadencja dyrektora NIKZ będzie trwała pięć lat.

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków to państwowa instytucja kultury powołana do życia w kwietniu 2022 roku i podlegająca pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem Instytutu jest upowszechnianie wysokiego standardu prac prowadzonych przy zabytkach, prowadzenie badań archeologicznych i konserwatorskich, popularyzacja dobrych praktyk oraz edukowanie w zakresie historii konserwacji.

Ponadto NIKZ organizuje warsztaty i szkolenia mające podnosić kwalifikacje osób pracujących przy obiektach zabytkowych oraz prowadzimy projekty, badania, inwentaryzacje i prace remontowo-budowlane. 

Od chwili powołania Instytutu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, obowiązki dyrektora NIKZ pełnił dr Michał Laszczkowski. 19 kwietnia 2023 r. został on powołany na stanowisko dyrektora. Jego kadencja rozpocznie się 20 kwietnia i będzie trwała pięć lat.


Dr Michał Laszczkowski (ur. 1982) – historyk, prawnik, działacz społeczny, menadżer kultury, pełnomocnik Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. utworzenia Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa.

Jest założycielem i wieloletnim prezesem pozarządowej Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, która w ostatnich dziesięciu latach prowadziła liczne prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w Polsce, na Ukrainie, na Białorusi, na Łotwie, we Francji, w Mołdawii i we Włoszech.

Dr Michał Laszczkowski w przeszłości pełnił także funkcje rzecznika prasowego Narodowego Centrum Kultury oraz zastępcy dyrektora ds. programowych Instytutu Adama Mickiewicza. 

Link do komunikatu na stronie MKiDN.

Wróć do wszystkich aktualności