Aktualności

I Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa

Od 31 maja do 2 czerwca w Gdyni odbył się I Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa (KOBED), którego organizatorem jest Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa przy współpracy z Akademią Marynarki Wojennej. Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków miał przyjemność być jednym z partnerów wydarzenia.

Głównym celem wydarzenia była prezentacja możliwości, jakie dają najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w aspekcie szeroko pojętego bezpieczeństwa obiektów materialnego dziedzictwa kultury.

Uczestnicy mogli wziąć udział w debatach, którym towarzyszyły zajęcia praktyczne – warsztaty, pokazy oraz prezentacje narzędzi, technik i technologii wykorzystywanych w ochronie dóbr kultury.

Pierwszego dnia Kongresu nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Konserwacji Zabytków a Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni. 

Tego samego dnia Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków przeprowadził także panel dyskusyjny pt. „Nowoczesne formy dokumentacji zabezpieczeniem na wypadek fizycznego zniszczenia obiektu”. Jego moderatorem był jeden z ekspertów NIKZ – Roman Marcinek. Jego gośćmi byli Magdalena Kumorowicz-Brzeska z Katedry Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK, Krzysztof Herner z pracowni digitalizacji Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Jerzy Szałygin, kierownik Wydziału Eksperckiego NIKZ.

Ostatniego dnia trwania kongresu uczestnicy mieli okazję na żywo obejrzeć ćwiczenia w Muzeum Marynarki Wojennej, w tym ewakuację zbiorów muzealnych w przypadku wybuchu pożaru. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Wróć do wszystkich aktualności