Aktualności

Jak zwiększyć zaangażowanie społeczności lokalnych w budowanie kapitału społecznego?

21 marca 2023 r. pracowniczki Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków wzięły udział w szkoleniu pt. „Jak zwiększyć zaangażowanie społeczności lokalnych w budowanie kapitału społecznego? Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy w oparciu o działania na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa”, zorganizowanym przez Fundację Most The Most.

Po wysłuchaniu serii prelekcji wygłoszonych przez dr hab. Katarzynę Zalasińską, Brygidę Ślabską, prezes Fundacji, oraz mec. Łukasza Dziamskiego, uczestnicy mieli okazję połączyć zdobytą wiedzę teoretyczną z praktyką w części warsztatowej szkolenia.

Dziękujemy organizatorom spotkania, a Państwa serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Wróć do wszystkich aktualności