Aktualności

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu otrzymało wsparcie finansowe na rozwój Ośrodka Dokumentacji Górniczej.

[Fotografia. Uczestnicy konferencji prasowej w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.]

16 marca w Zabrzu odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której Muzeum Górnictwa Węglowego otrzymało wsparcie finansowe na rozwój Ośrodka Dokumentacji Górniczej. Dotacje w postaci obligacji Skarbu Państwa o wartości 85 milionów złotych posłużą zachowaniu dziedzictwa historycznego, technicznego i kulturowego górnictwa Górnego Śląska i Zagłębia.


16 marca w Łaźni Łańcuszkowej kompleksu Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu odbyła się konferencja prasowa z udziałem wiceministra aktywów państwowych, wojewody śląskiego, prezydenta Zabrza, wiceprezesa BGK oraz parlamentarzystów ziemi śląskiej.


W trakcie konferencji Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu otrzymało wsparcie finansowe na rozwój Ośrodka Dokumentacji Górniczej. Dotacje w postaci obligacji Skarbu Państwa o wartości nominalnej 85 mln złotych posłużą zachowaniu dziedzictwa historycznego, technicznego i kulturowego górnictwa Górnego Śląska i Zagłębia.

Dzięki wsparciu finansowemu Muzeum rozpocznie projekt, którego celem jest pełna digitalizacja materiałów związanych z dziedzictwem górnictwa węglowego w Polsce.


Ośrodek Dokumentacji Górniczej powstał w 2018 roku i jest efektem współpracy Muzeum Górnictwa Węglowego oraz Wyższego Urzędu Górniczego.


Celem jego działań jest gromadzenie, przechowywanie oraz udostępnianie dokumentacji pozyskanej m.in. z procesów likwidacji zakładów górniczych oraz wyrobisk, co jest szczególnie istotne w kontekście aktualnej restrukturyzacji przemysłu ciężkiego i zmian społeczno-gospodarczych zachodzących na Górnym Śląsku.


Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków – jako partner Muzeum Górnictwa Węglowego – wykorzysta tę ogromną szansę i w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków przeprowadzi nie tylko weryfikację kopalnianego zasobu zabytkowego, ale także wytypuje dodatkowe obiekty warte ochrony.


Gratulujemy dyrektorowi MGW Bartłomiejowi Szewczykowi oraz jego zespołowi.

Wróć do wszystkich aktualności