Aktualności

Nabór zgłoszeń na konferencję „Odbudować nieodbudowane. Problematyka odbudowy i rekonstrukcji w świetle współczesnych wyzwań”

Zachęcamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Odbudować nieodbudowane. Problematyka odbudowy i rekonstrukcji w świetle współczesnych wyzwań”, która odbędzie się 20 i 21 września w Warszawie.

Organizatorami wydarzenia są Pałac Saski oraz Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, natomiast Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP są jego partnerami.


Głównym tematem interdyscyplinarnej konferencji będzie odbudowa i rekonstrukcja obiektów o znaczeniu historycznym, a prelekcje będą dotyczyć następujących obszarów:

•     pałac Saski, pałac Brühla – wartości odbudowy i odbudowa wartości,

•     architektura historyczna we współczesnej urbanistyce,

•     tradycyjne rzemiosła a współczesne odbudowy,

•     funkcje i społeczny odbiór odbudowanych obiektów.

Nabór zgłoszeń do udziału w konferencji trwa do 26 lipca 2023 roku.


Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

Wróć do wszystkich aktualności