Aktualności

Oprowadzanie po Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków wdraża Program Wsparcia Dydaktyki na wydziałach konserwatorskich w Polsce. Z tej okazji zaproszono dziennikarzy do wzięcia udziału w wyjątkowym oprowadzaniu po Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, podczas którego zostały otwarte drzwi wszystkich pracowni, także tych niedostępnych na co dzień. Z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego niezwykłego wydarzenia.


Na początku kwietnia 2023 r. NIKZ podjął pierwsze działania zmierzające do podpisania porozumień z wydziałami konserwatorskimi polskich uczelni, zajmującymi się kształceniem konserwatorów dzieł sztuki. Celem porozumień jest pomoc wydziałom, studentom i doktorantom w pozyskiwaniu obiektów do badań konserwacji w ramach zajęć dydaktycznych oraz finansowanie wydatków i materiałów niezbędnych do ich realizacji.


Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie konserwacji zabytków oraz wsparcie prowadzenia prac konserwatorskich i remontowo-budowlanych na zabytkach jest jednym z najważniejszych celów statutowych Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków.


5 kwietnia 2023 r. dyrektor NIKZ dr Michał Laszczkowski i dr hab. Joanna Kucharzewska, Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, podpisali umowę o współpracy w obszarze kształcenia konserwatorów zabytków i konserwatorów dzieł sztuki (więcej na ten temat tutaj).


W ramach Programu Wsparcia Dydaktyki na Wydziałach Konserwatorskich w Polsce NIKZ będzie finansował m.in. wykonywanie projektów oraz prac badawczych i badawczo-konserwatorskich na obiektach ruchomych przez studentów i doktorantów podczas zajęć, a także prac dyplomowych czy doktorskich. Obiekty poddawane pracom będą pochodziły z Katalogu obiektów przygotowywanego i aktualizowanego przez NIKZ. Będzie on przekazywany do Uczelni oraz innych podmiotów biorących udział w Programie. Program ma na celu wsparcie dla uczelni w obszarze prowadzenia badań i prac konserwatorskich na zabytkach.


14 kwietnia grupa dziennikarzy została zaproszona do wzięcia udziału w wyjątkowym oprowadzaniu po Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, z którą NIKZ podejmie współpracę jeszcze w tym miesiącu. Konserwacja i restauracja dzieł sztuki na warszawskim ASP to jeden z najbardziej innowacyjnych kierunków na polskich uczelniach, posiadający nowoczesny i wartościowy program kształcenia konserwatorów zabytków i konserwatorów dzieł sztuki. Wydział posiada najwyższą kategorię ewaluacyjną A+ i znajduje się w elitarnym gronie 4% wiodących jednostek naukowych w Polsce.


W trakcie ponad czterogodzinnego zwiedzania Wydziału dziennikarze mieli okazję zobaczyć pracownie, które na co dzień nie są dostępne osobom zwiedzającym, nawet w trakcie tzw. dni otwartych uczelni: Katedrę Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego, Katedrę Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki czy Katedrę Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych lub Zakład Badań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych, w którym zobaczyć można było Laboratorium Chemiczne oraz Pracownię Technik Dokumentacyjnych i Badań Fizycznych. To tylko niektóre z miejsc udostępnionych tego dnia dziennikarzom.


Z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego niezwykłego wydarzenia.

Wróć do wszystkich aktualności