Aktualności

Współpraca NIKZ z Archiwami Państwowymi

W dniu 2 lutego 2023 r. p.o. Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków dr Michał Laszczkowski oraz Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk podpisali porozumienie o współpracy. Będzie ona obejmować kooperację na wielu płaszczyznach związanych z konserwacją, restauracją i rewitalizacją zabytków, przy wykorzystaniu zasobów archiwalnych.

Archiwa Państwowe to sieć składająca się z trzech archiwów o charakterze centralnym, których siedziby znajdują się w Warszawie, oraz trzydziestu archiwów regionalnych i ich oddziałów zamiejscowych. Archiwa gromadzą, przechowują, zabezpieczają i udostępniają świadectwa przeszłości – m.in. mapy, nagrania dźwiękowe, filmy, dokumenty, zdjęcia, akta. Porozumienie zakłada wzajemne wsparcie badawcze, popularyzatorskie oraz rozwojowe. 


Wróć do wszystkich aktualności