O INSTYTUCIE

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków to państwowa instytucja kultury podlegająca pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Naszym celem jest upowszechnianie wysokiego standardu prac prowadzonych przy zabytkach, prowadzenie badań archeologicznych i konserwatorskich, popularyzacja dobrych praktyk oraz edukowanie w zakresie historii konserwacji. Organizujemy warsztaty i szkolenia mające podnosić kwalifikacje osób pracujących przy obiektach zabytkowych oraz prowadzimy projekty, badania, inwentaryzacje i prace remontowo-budowlane. Dyrektorem Instytutu jest dr Michał Laszczkowski.