magnifier

Forum Właścicieli Zabytków przy Generalnym Konserwatorze Zabytków: Nowe miejsce debaty

Forum Właścicieli Zabytków przy Generalnym Konserwatorze Zabytków będzie miejscem debaty i zdobywania wiedzy. Do prywatnych właścicieli należy 35 proc. zabytków.

article

Dlatego konieczne jest stworzenie miejsca dialogu właścicieli zabytków z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz służbami ochrony zabytków i instytucjami wyspecjalizowanymi w ochronie zabytków.

Według szacunkowych danych około 35 proc. zabytków należy do właścicieli prywatnych.

Założenia projektu Forum Właścicieli Zabytków przy Generalnym Konserwatorze Zabytków

Forum Właścicieli Zabytków będzie miejscem debaty na temat kierunków prowadzenia polityki ochrony zabytków.

Zakłada się, że posiedzenia Forum będą się odbywały co najmniej dwa razy w roku w formule hybrydowej. W formie czynnej będą mogli uczestniczyć w nich przedstawiciele organizacji zrzeszających właścicieli zabytków, inne osoby będą mogły śledzić przebieg dyskusji za pośrednictwem sieci Internet.

Projekt zostanie finansowany w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków.

Dlaczego potrzebne jest Forum Właścicieli Zabytków

O konieczności powołania Forum wspominają autorzy uchwalonego w grudniu 2023 Krajowego Programu Ochrony i Opieki nad Zabytkami na lata 2023 – 2026.

Miałoby być jednym z działań związanych z głównym celem Programu: zwiększeniem odporności zasobu zabytkowego w Polsce. Forum znalazło się wśród zadań, których realizacja przyczyni się do podnoszenia społecznej wartości dziedzictwa kulturowego.

Utworzenie Forum stanowi ponadto realizację jednego z postulatów koncepcji polityki publicznej, w ramach której konkretne rozwiązania instytucjonalno-prawne są wypracowywane na podstawie dyskusji i uzgodnień z interesariuszami, na których aktualną sytuację dane rozwiązanie oddziałuje.

Harmonogram prac

  • Rozpoznanie grup właścicieli zabytków;
  • Organizacja co najmniej dwóch posiedzeń Forum począwszy od I kwartału 2024 r.;
  • Stworzenie narzędzia informatycznego dla właścicieli zabytków;
  • Raport z badań statystycznych.

Projekty w 2024

Najistotniejsze projekty planowane przez
NIKZ w 2024 r.

PROJEKT #1

Laboratorium NIKZ: Przewodnik po
świecie technologii przydatnych…

zobacz szczegóły

PROJEKT #2

Certyfikacja

zobacz szczegóły

PROJEKT #3

E-SOZ: Zintegrowany system
informatyczny usprawni działania…

zobacz szczegóły

PROJEKT #4

Zabytki architektury gospodarki
leśnej

zobacz szczegóły

PROJEKT #5

Zabytki przemysłu wydobywczego

zobacz szczegóły

PROJEKT #6

Zabytki techniki kolejowej

zobacz szczegóły

PROJEKT #7

Polska wystawa specjalna na targach
konserwatorskich Denkmal w Lipsku

zobacz szczegóły

PROJEKT #8

Sieć magazynów archeologicznych

zobacz szczegóły

PROJEKT #9

Wzmocnienie kompetencji
zawodów rzemieślniczych

zobacz szczegóły

PROJEKT #10

Szkolenia dla samorządowców

zobacz szczegóły

PROJEKT #11

Aplikacja MonumentApp

zobacz szczegóły

PROJEKT #12

Portal
www.spotkaniazzabytkami.pl

zobacz szczegóły

PROJEKT #13

Magazyn „Spotkania z Zabytkami”
w nowoczesnej odsłonie

zobacz szczegóły

PROJEKT #14

Wydawnictwa NIKZ: Nowe książki
dla właścicieli i znawców zabytków

POTRZEBA ZAPEWNIENIA FINANSOWANIA

zobacz szczegóły

PROJEKT #15

Program Wsparcia Dydaktyki
na Wydziałach Konserwatorskich…

POTRZEBA ZAPEWNIENIA FINANSOWANIA NA 2025 R.

zobacz szczegóły

PROJEKT #16

Warsztaty konserwatorskie

POTRZEBA ZAPEWNIENIA FINANSOWANIA

zobacz szczegóły

PROJEKT #17

Forum Właścicieli Zabytków

zobacz szczegóły

PROJEKT #18

Program naprawczy dla sektora szkół
branżowych i artystycznych…

zobacz szczegóły

PROJEKT #19

III Kongres Konserwatorów Polskich
odbędzie się w 2025 roku

zobacz szczegóły

PROJEKT #20

Wiśnicz – Zamek nowoczesnych
technologii konserwatorskich NIKZ

zobacz szczegóły

PROJEKT #21

NIKZ pracuje nad programem włączenia
edukacji o ochronie zabytków...

zobacz szczegóły
zobacz wszystkich 21 projektów
Skip to content