Zadania realizowane z budżetu państwa

 

lp.

dotacja celowa

rok dotacji

kwota wydatkowania

1

Współorganizacja 8. Edycji Szkoły Letniej Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS – Warszawa 2022

2022

63 667,79 zł

2

Realizacja projektu „Zabytki to Ludzie”

2022

437 577,21 zł

3

Wykonanie wygrodzenia terenu cmentarza żydowskiego w Szydłowie

2022

120 000,00 zł

4

Realizacja projektu „Zabytki to Ludzie”

2023

600 000,00 zł

5

Organizacja jubileuszowej konferencji dla uczczenia 20-lecia ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w Gdańsku

2023

692 400,00 zł

6

Realizacja studiów podyplomowych „Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych”

2023

120 000,00 zł