Odbudować, zmienić, zachować? Zamki w krajobrazie Polski

Konferencja, 7–8 listopada 2023 r., Warszawa 

Porozmawiajmy o polskich zamkach. Warto je rekonstruować czy lepiej pozostawić ruiny? Powinny lśnić czy mogą straszyć? Podczas konferencji, organizowanej przez Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków we współpracy ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, poszukamy odpowiedzi na te pytania.  


Historia nie była łaskawa dla polskich zamków. Żaden spośród ponad czterystu obiektów nie zachował się w swoim pierwotnym kształcie do dzisiaj. Te, które przetrwały, były przebudowywane w rytm zmieniających się mód architektonicznych. Niektóre z nich zostały w XX w. zrekonstruowane, nie zawsze w sposób udany. Tyle że ponad jedna trzecia polskich zamków (około stu sześćdziesięciu) to ruiny. Są wśród nich obiekty czy zespoły obiektów, które odegrały ważną rolę w historii kraju, takie jak zamki kazimierzowskie czy Szlak Orlich Gniazd. Większość z nich ruinami stała się jeszcze w XVI-XVII w. – nie tylko ze względu na wojny, ale też z powodu upływu czasu – i w takim stanie wpisały się w krajobraz naturalny i kulturowy. Czy gdyby zostały odbudowane, stałyby się celem pielgrzymek setek tysięcy turystów? Czy udałoby się znaleźć dla nich nową funkcję? Czy przy skąpych źródłach ikonograficznych i archiwalnych wiemy, jak powinny one wyglądać? Pytanie brzmi: czy należy odbudowywać to co od wieków pozostaje w ruinie? Czy powinniśmy pozostawić historyczne ruiny w kształcie zastanym – niezmienionym? 


Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy wybitnych ekspertów i ekspertki z kraju i zagranicy. Będziemy rozmawiać o dobrych praktykach, rekonstrukcjach, sukcesach i porażkach w świecie konserwacji. Celem konferencji jest stworzenie rekomendacji dla inwestorów. Liczymy na to, że po uzgodnieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostaną one włączone do obowiązującego zestawu wytycznych, które od lat wydaje Generalny Konserwator Zabytków. Wytyczne te będą mogły być zastosowane także do innego rodzaju budynków pozostających w ruinie. Organizowane wydarzenie ma charakter otwarty, dlatego zachęcamy wszystkich do rozmowy. Każdy głos – za odbudową zamków lub przeciw niej – zostanie wysłuchany. 


Wkrótce przedstawimy szczegółowy program konferencji. Formularz zgłoszeniowy: ozz-konferencja.webankieta.pl
Rejestracja trwa do 18 października (włącznie), decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie uczestnictwa mailem do 20 października.


Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.


Organizator

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków  

Współorganizatorzy:  

Stowarzyszenie Historyków Sztuki 
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków 

Koordynacja projektu:  

Sylwia Bielicka ([email protected])

Bogusława Marszalik ([email protected])