Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków w Warszawie jako państwowa instytucja kultury szczególnie dba o ochronę danych osobowych osób zainteresowanych kontaktem z nami, korzystających naszych usług lub współpracujących z nami, a także korzystających z naszej strony internetowej.
 2. W związku z powyższym informujemy, że:
  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków w Warszawie („NIKZ”), ul. Aleje Jerozolimskie 87, 02–001 Warszawa;
  2. przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
   1. odpowiedzi na Państwa zapytania, oferty, wnioski;
   2. wysłania newslettera;
   3. monitoringu wizyjnego na potrzeby ochrony osób i mienia;
   4. monitorowania i poprawy działania strony internetowej NIKZ (pliki cookies);

   (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu NIKZ w postaci kontaktu z osobami zainteresowanymi korespondencją z NIKZ, pozyskaniem informac od NIKZ lub współpracą z NIKZ, ochroną mienia NIKZ a także nadzoru nad korzystaniem z oprogramowaniem i urządzeniami NIKZ);

  3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z NIKZ w zakresie działalności statutowej NIKZ, w tym edukacyjnej, naukowej, eksperckiej lub kulturalnej, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, prawne, informatyczne, pocztowe i kurierskie prowadzącym szkolenia lub warsztaty organizowane przez NIKZ;
  4. Państwa dane osobowe:
   1. w zakresie danych kontaktowych (w zakresie korespondencji) będą przetwarzane przez okres archiwizacji dokumentacji wynikający z odrębnych przepisów (ustawy 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) lub do dnia wykonania złożonego przez Państwa wniosku o usunięcie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   2. w zakresie newslettera będą przetwarzane przez czas wysyłki newslettera lub do dnia wykonania złożonego przez Państwa wniosku o usunięcie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   3. plików cookies – przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty ich pierwszego zapisu;
  5. są Państwo uprawnieni do żądania od NIKZ – w przypadkach określonych w RODO – dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; sprzeciwu d przetwarzania danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  6. nie podlegają Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub podobny sposób istotnie na Państwa wpływa;
  7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Jednocześnie informujemy, iż wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych osobowych, a jego dane kontaktowe to: Inspektor ochrony danych osobowych NIKZ, ul. Aleje Jerozolimskie 87 02–001 Warszawa lub adres e-mail: iodo@nikz.pl.
 4. W przypadku, gdyby chcieli Państwo uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez NIKZ, zachęcamy do kontaktu na ww. adres lub drogą korespondencji e-mail na adres iodo@nikz.pl

II. Newsletter

 1. Mając na uwadze powyższe informujemy, iż w chwili przekazania przez Państwa danych osobowych takich jak imię, nazwisko czy dane kontaktowe, w tym e-mail potrzebny do otrzymywania newslettera, NIKZ staje się administratorem Państwa danych osobowych.
 2. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, poprzez kliknięcie przycisku „możesz się wypisać”, który znajduje się na końcu każdego wysyłanego do Państwa newslettera.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych w postaci adresu e-mail skutkuje niemożliwością korzystania z newslettera.

III. Monitoring wizyjny

 1. Informujemy, iż jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych w celu ochrony mienia NIKZ oraz mienia osób znajdujących się na terenie NIKZ i przetwarzamy Państwa dane w zakresie wizerunku na nagraniach monitoringu (przy czym czasem dane te mogą cechować się niemożnością identyfikacji osoby) w związku z wykonaniem ciążącego na nas obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 5 ust. 1 pkt. 7 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz prawnie uzasadniony interes NIKZ: ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jak również prawnie uzasadniony interes osób trzecich: ochrona ich mienia – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Monitoring jest udostępniany w budynku NIKZ w czasie rzeczywistym – z jednoczesną rejestracją nagrania na nośnikach danych przechowywanych w NIKZ. Informujemy że Państwa dane osobowe w postaci nagrania z monitoringu mogą być ujawniane – w zakresie określonym przez przepisy prawa – organom ścigania w tym Policji. Dane osobowe w zakresie wizerunku są zbierane automatycznie.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku do 30 dni od dnia rejestracji wizerunku, a w zakresie imienia i nazwiska do dnia upływu okresu przedawnienia karalności przestępstw przeciwko mieniu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

IV. Cookies (Ciasteczka)

 1. NIKZ stosuje mechanizm tzw. cookies tj. małych, nieszkodliwych ani dla komputera ani dla jego użytkownika, plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na dysku twardym oraz unikalny numer.
 2. Państwa dane w zakresie cookies są przetwarzanie przez nas wyłącznie w celu ułatwienia i zautomatyzowania obsługi strony internetowej – zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników. Inaczej mówiąc, tworzenie statystyk pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Jednocześnie zawartość plików cookies nie pozwala na Państwa identyfikację jako użytkownika strony.
 3. W szczególności poprzez pliki cookies na stronie internetowej NIKZ (z wykorzystaniem usługi Google Analytics) zbieramy następujące informacje:
  1. Zaakceptowania bądź nie, zbierania cookies;
  2. Ustawień na stronie NIKZ w ramach menu dostępności;
  3. Liczby użytkowników odwiedzających stronę i podstrony NIKZ;
  4. Statystyk sesji (grupa interakcji użytkownika, które zachodzą na stronie w danym przedziale czasu);
  5. Przybliżonej geolokalizacji użytkowników odwiedzających stronę;
  6. Informacji o przeglądarce i urządzeniu.
 4. Można usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta – aby zablokować pliki cookies lub uniemożliwić tylko niektóre funkcje, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki
  1. Google Chrome – Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia » Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność trzeba kliknąć w przycisk Ustawienia treści.
  2. Mozilla Firefox – Poprzez menu przeglądarki, należy wybrać kolejno: Narzędzia » Opcje » Prywatność. Następnie wystarczy uaktywnić pole Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika.
  3. Internet Explorer – Narzędzia » Opcje Internetowe » Prywatność. Suwakiem ustawiamy poziom prywatności.
  4. Opera – Z menu przeglądarki: Ustawienia » Prywatność i bezpieczeństwo » sekcja Ciasteczka.

V. Postanowienia końcowe

 1. Korzystając w jakikolwiek sposób z naszej strony, akceptują Państwo zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na naszej stronie.
 3. Wszelkie pytania odnośnie Polityki Prywatności uprzejmie prosimy o kierowanie na adres e-mail: iodo@nikz.pl.