magnifier

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków w Warszawie jako państwowa instytucja kultury szczególnie dba o ochronę danych osobowych osób zainteresowanych kontaktem z nami, korzystających naszych usług lub współpracujących z nami, a także korzystających z naszej strony internetowej.
 2. W związku z powyższym informujemy, że:
  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków w Warszawie („NIKZ”), ul. Aleje Jerozolimskie 87, 02–001 Warszawa;
  2. przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
   1. odpowiedzi na Państwa zapytania, oferty, wnioski;
   2. wysłania newslettera;
   3. monitoringu wizyjnego na potrzeby ochrony osób i mienia;
   4. monitorowania i poprawy działania strony internetowej NIKZ (pliki cookies);

   (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu NIKZ w postaci kontaktu z osobami zainteresowanymi korespondencją z NIKZ, pozyskaniem informac od NIKZ lub współpracą z NIKZ, ochroną mienia NIKZ a także nadzoru nad korzystaniem z oprogramowaniem i urządzeniami NIKZ);

  3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z NIKZ w zakresie działalności statutowej NIKZ, w tym edukacyjnej, naukowej, eksperckiej lub kulturalnej, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, prawne, informatyczne, pocztowe i kurierskie prowadzącym szkolenia lub warsztaty organizowane przez NIKZ;
  4. Państwa dane osobowe:
   1. w zakresie danych kontaktowych (w zakresie korespondencji) będą przetwarzane przez okres archiwizacji dokumentacji wynikający z odrębnych przepisów (ustawy 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) lub do dnia wykonania złożonego przez Państwa wniosku o usunięcie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   2. w zakresie newslettera będą przetwarzane przez czas wysyłki newslettera lub do dnia wykonania złożonego przez Państwa wniosku o usunięcie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   3. plików cookies – przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty ich pierwszego zapisu;
  5. są Państwo uprawnieni do żądania od NIKZ – w przypadkach określonych w RODO – dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; sprzeciwu d przetwarzania danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  6. nie podlegają Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub podobny sposób istotnie na Państwa wpływa;
  7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Jednocześnie informujemy, iż wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych osobowych, a jego dane kontaktowe to: Inspektor ochrony danych osobowych NIKZ, ul. Aleje Jerozolimskie 87 02–001 Warszawa lub adres e-mail: iodo@nikz.pl.
 4. W przypadku, gdyby chcieli Państwo uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez NIKZ, zachęcamy do kontaktu na ww. adres lub drogą korespondencji e-mail na adres iodo@nikz.pl

II. Newsletter

 1. Mając na uwadze powyższe informujemy, iż w chwili przekazania przez Państwa danych osobowych takich jak imię, nazwisko czy dane kontaktowe, w tym e-mail potrzebny do otrzymywania newslettera, NIKZ staje się administratorem Państwa danych osobowych.
 2. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody, poprzez kliknięcie przycisku „możesz się wypisać”, który znajduje się na końcu każdego wysyłanego do Państwa newslettera.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych w postaci adresu e-mail skutkuje niemożliwością korzystania z newslettera.

III. Monitoring wizyjny

 1. Informujemy, iż jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych w celu ochrony mienia NIKZ oraz mienia osób znajdujących się na terenie NIKZ i przetwarzamy Państwa dane w zakresie wizerunku na nagraniach monitoringu (przy czym czasem dane te mogą cechować się niemożnością identyfikacji osoby) w związku z wykonaniem ciążącego na nas obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 5 ust. 1 pkt. 7 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz prawnie uzasadniony interes NIKZ: ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jak również prawnie uzasadniony interes osób trzecich: ochrona ich mienia – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Monitoring jest udostępniany w budynku NIKZ w czasie rzeczywistym – z jednoczesną rejestracją nagrania na nośnikach danych przechowywanych w NIKZ. Informujemy że Państwa dane osobowe w postaci nagrania z monitoringu mogą być ujawniane – w zakresie określonym przez przepisy prawa – organom ścigania w tym Policji. Dane osobowe w zakresie wizerunku są zbierane automatycznie.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku do 30 dni od dnia rejestracji wizerunku, a w zakresie imienia i nazwiska do dnia upływu okresu przedawnienia karalności przestępstw przeciwko mieniu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

IV. Cookies (Ciasteczka)

 1. NIKZ stosuje mechanizm tzw. cookies tj. małych, nieszkodliwych ani dla komputera ani dla jego użytkownika, plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na dysku twardym oraz unikalny numer.
 2. Państwa dane w zakresie cookies są przetwarzanie przez nas wyłącznie w celu ułatwienia i zautomatyzowania obsługi strony internetowej – zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników. Inaczej mówiąc, tworzenie statystyk pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. Jednocześnie zawartość plików cookies nie pozwala na Państwa identyfikację jako użytkownika strony.
 3. W szczególności poprzez pliki cookies na stronie internetowej NIKZ (z wykorzystaniem usługi Google Analytics) zbieramy następujące informacje:
  1. Zaakceptowania bądź nie, zbierania cookies;
  2. Ustawień na stronie NIKZ w ramach menu dostępności;
  3. Liczby użytkowników odwiedzających stronę i podstrony NIKZ;
  4. Statystyk sesji (grupa interakcji użytkownika, które zachodzą na stronie w danym przedziale czasu);
  5. Przybliżonej geolokalizacji użytkowników odwiedzających stronę;
  6. Informacji o przeglądarce i urządzeniu.
 4. Można usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej, z której korzysta – aby zablokować pliki cookies lub uniemożliwić tylko niektóre funkcje, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki
  1. Google Chrome – Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia » Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność trzeba kliknąć w przycisk Ustawienia treści.
  2. Mozilla Firefox – Poprzez menu przeglądarki, należy wybrać kolejno: Narzędzia » Opcje » Prywatność. Następnie wystarczy uaktywnić pole Program Firefox: będzie używał ustawień użytkownika.
  3. Internet Explorer – Narzędzia » Opcje Internetowe » Prywatność. Suwakiem ustawiamy poziom prywatności.
  4. Opera – Z menu przeglądarki: Ustawienia » Prywatność i bezpieczeństwo » sekcja Ciasteczka.

V. Aplikacje mobilne

 1. Zasady ogólne
 • Aplikacje mobilne Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków są darmowe i dostępne dla wszystkich użytkowników posiadających urządzenia mobilne z systemem iOS lub Android połączone z Internetem.
 • Lista aplikacji:
  „MonumentApp”
 • Aplikacje można zainstalować na telefonach komórkowych i tabletach za pośrednictwem Google Play Store oraz Apple AppStore.
 • Pobranie aplikacji wymaga uzyskania indywidualnego dostępu do Google Play lub Apple AppStore.
 • Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play oraz Apple Appstore oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Google Play oraz Apple Appstore
 • Dane konta Google lub Apple Użytkownika są wykorzystywane w celu pobrania aplikacji a następnie założenia i poprawnej obsługi Konta Użytkownika (Profilu). Są one niezbędne do świadczenia tej usługi. Ich przetwarzanie przez NIKZ odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako koniecznych do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usługi elektronicznej w postaci dostępu do Aplikacji i korzystania z niej przez Użytkownika.
 • Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta w Aplikacji i może to zrobić poprzez Aplikację w panelu Użytkownika. Usunięcie konta powoduje bezpowrotną utratę danych powiązanych z Kontem m.in. nazwy Użytkownika i opisu Użytkownika. Tej operacji nie można cofnąć.
 • W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika swoich danych osobowych w Profilu Użytkownika, ich zamieszczenie jest całkowicie dobrowolne i nie wpływa na zakres korzystania z funkcji Aplikacji.
 • Przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych przez Użytkownika w Profilu użytkownika przez NIKZ, odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych i może to zrobić samodzielnie poprzez Aplikację w panelu Użytkownika, w postaci usunięcia swoich danych osobowych wprowadzonych do Profilu Użytkownika.
 1. Informacje o ciastkach, danych w obiekcie localStorage i Advertising ID
 • Advertising ID to unikatowy, możliwy do zresetowania przez użytkownika identyfikator dostarczany przez serwis Google Play i wykorzystywany w aplikacji mobilnej dla systemu Android.
 • W ramach Aplikacji identyfikator Advertising ID stosowany jest w następujących celach:
  1. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika; aby Użytkownik podczas korzystania z Aplikacji miał poczucie ciągłości w trakcie kolejnych wizyt;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. przeprowadzania badań użyteczności interfejsu.
 1. Biblioteki zewnętrzne
 • W Aplikacji w celu analizy awarii wykorzystywana jest biblioteka Firebase Crashlytics. Szczegółowe informacje na temat zbieranych danych znajdują się pod tym linkiem.
 • W Aplikacji w celu rozwiązywania problemów zgłaszanych przez Użytkowników oraz analizy statystycznej ruchu i zachowania Użytkowników wykorzystywane są biblioteki Amplitude oraz Google Analytics for Firebase (Analytics i Messaging), które korzystają z ID urządzenia. ID urządzenia jest to losowy ciąg znaków przypisywany podczas instalacji Aplikacji na urządzeniu Użytkownika. Systemy nie umożliwiają Narodowemu Instytutowi Konserwacji Zabytków identyfikacji poszczególnych użytkowników Aplikacji.
 • Dzięki systemom analitycznym Narodowego Instytutowi Konserwacji Zabytków na podstawie anonimowych danych może dowiedzieć się:
  1. ilu użytkowników ma Aplikacja,
  2. w jaki sposób korzystają oni z Aplikacji,
  3. jakie jest ich przybliżone położenie geograficzne,
  4. jakie są dane techniczne urządzeń na których jest zainstalowana Aplikacja.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://firebase.google.com/policies/analytics

 1. Informacje o ID urządzenia

  ID urządzenia jest ustalane na nowo po odinstalowaniu i ponownym zainstalowaniu Aplikacji. W ramach Aplikacji ID urządzenia wykorzystywane jest w następujących celach:

 • zapewnienia możliwości logowania w Aplikacji na Konto Użytkownika;
 • diagnozowania błędów;
 • wykrywania nieuczciwych praktyk i nadużyć.

 

 

Aby usunąć konto w aplikacji MonumentApp w aplikacji należy w zakładce „Menu” wybrać sekcje „informacje o tobie”, u dołu strony znajduje się przycisk „usuń konto”, po ponownym uwierzytelnieniu konto wraz z danymi zostanie usunięte.

 

 

Regulamin aplikacji „MonumentApp”

Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki korzystania z aplikacji mobilnej „MonumentApp” (zwaną dalej „Aplikacją”) i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Aplikacji.

Każdy użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z aplikacji zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji ogólnych warunków bez ograniczeń i zastrzeżeń.

W przypadku nie wyrażenia zgody na wszystkie ogólne warunki należy zaprzestać korzystania z aplikacji i natychmiast ją dezaktywować.
Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji przez Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków. Al. Jerozolimskie 87 02–001 Warszawa. +48 22 364 59 96 sekretariat@nikz.pl. NIP 7011085038. REGON 521830480.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji

Do usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji należą w szczególności:

1) przeglądanie i zapoznawanie się z treściami umieszczonymi w Aplikacji;

2) Możliwość zamieszczenia treści przez użytkowników, poprzez wypełnienie formularza danych, który zawiera pola takie jak:

 • nazwę obiektu
 • typ obiektu
 • styl architektoniczny obiektu
 • opis obiektu
 • lokalizacja obiektu
 • możliwość zwiedzania obiektu
 • strona obiektu
 • zdjęcie obiektu
 • opis postaci
 • dziedzina dla postaci
 • profesja postaci
 • rok urodzenia i rok śmierci postaci
 • zdjęcie postaci

3) Możliwość użytkowania Aplikacji poprzez udostępnienie adresu e-mail, obsługiwanego przez administratora Google;
4) Możliwość zapoznania się z danymi, udostępnionymi przez pozostałych użytkowników;

Pytania lub uwagi, dotyczące użytkowania Aplikacji można zgłaszać na następujący adres e-mail: monumentapp@nikz.pl

 

Warunki korzystania z Aplikacji

Pobranie Aplikacji oraz korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne.

Aby zarejestrować się w Aplikacji, należy posiadać konto w serwisie Google lub konta Appel ID

Do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji wymagane jest połączenie z Internetem. Wszelkie koszty połączenia z Internetem, w szczególności transmisji danych, pokrywa Użytkownik we własnym zakresie, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych lub innych dostawców Internetu, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.

Do prawidłowego działania Aplikacji, niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych:

 1. Smartfon z systemem operacyjnym Android (5.0 lub nowszy) lub iOS (11.0 lub nowszy).
 2. Stabilne połączenie internetowe.

 

Materiały udostępnianie przez Operatora w ramach Aplikacji

Wszelkie materiały udostępniane przez Operatora w Aplikacji, w szczególności teksty, zdjęcia, dane, stanowią wyłączną własność Operatora, bądź podmiotów z którymi Operator zawarł stosowną umowę. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości Aplikacji, tj. reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu Aplikacji.

O ile inaczej nie określono przy każdym z zawartych w Aplikacji materiałów, poprzez korzystanie z Aplikacji, Użytkownicy nie nabywają do zawartych w nim materiałów żadnych praw, w tym nie uzyskują licencji do ww. materiałów, a ich jakiekolwiek używanie ograniczone jest wyłącznie w ramach dozwolonego użytku określonego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych w Aplikacji można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: monumentapp@nikz.pl

 

Zasady korzystania z Aplikacji przez Użytkowników

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.

Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest niedopuszczalne bez wyraźnej zgody Operatora.

Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Operatora o każdorazowym naruszeniu jego praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili zakończyć korzystanie z Aplikacji, w szczególności w sytuacji braku akceptacji Użytkownika na zmianę Regulaminu, Polityki Prywatności oraz modyfikacji Aplikacji.

Użytkownik po zalogowaniu się może zamieszczać w Aplikacji zdjęcia, treści, materiały, informacje, dane i inne zasoby, które wyświetlają się w Aplikacji.

Zamieszczanie w Aplikacji treści bezprawnych, obraźliwych, wulgarnych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, propagujących przemoc, używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, o charakterze pornograficznym, nagannych etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.

Użytkownik może zamieszczać w Aplikacji wyłącznie treści, na których publikację uzyskał zgodę lub jest ich autorem. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika zdjęcia zawierającego wizerunek osoby/osób lub inny element pozwalający jednoznacznie zidentyfikować daną osobę (tatuaż, blizna itp.) Użytkownik jest zobligowany przed zamieszczeniem danego zdjęcia w Aplikacji uzyskać zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku osoby/osób na nim przedstawionej, chyba że zgoda taka nie jest wymaga na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Wstawienie treści do Aplikacji przez Użytkownika stanowi jednocześnie oświadczenie Użytkownika, że posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia prawem określone, w świetle których publikacja treści w Aplikacji jest dozwolona. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich, w tym praw autorskich a także praw osób, których wizerunek został rozpowszechniony bez wymaganego zezwolenia ponosi Użytkownik, który zamieścił dane zdjęcie.

Użytkownik nie może zamieszczać w Aplikacji treści, których nie jest autorem, a co do których nie posiada zgody na ich publikację. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich. W przypadku zgłoszenia Operatorowi jakichkolwiek roszczeń osób trzecich powstałych wskutek zamieszczenia przez Użytkownika treści w Aplikacji, Użytkownik podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony przed przedmiotowymi roszczeniami osób trzecich oraz pokryje wszelkie uzasadnione koszty jakie poniósł Operator wskutek podniesienia przedmiotowych roszczeń przez osoby trzecie.

Przez fakt zamieszczenia zdjęcia Użytkownik nie przenosi na rzecz Operatora autorskich praw majątkowych do zamieszczonych treści, autorskie prawa majątkowe i osobiste przysługują dotychczas uprawnionym z tych praw, natomiast Użytkownik wyraża zgodę na publikację przez Operatora treści oraz stworzonych przez siebie informacji i elementów Aplikacji.

Każdorazowe zamieszczenie przez Użytkownika treści w Aplikacji oznacza udzielenie Operatorowi bezwarunkowej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej zgody (licencji) na prezentowanie przedmiotowej treści w Aplikacji (lub jej samodzielnych częściach).

Użytkownik nie może samodzielnie umieszczać na stronach Aplikacji przekazów reklamowych. Naruszenie zakazu opisanego zdaniem poprzedzającym będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem konta Użytkownika i wszystkich jego elementów.

 

Reklamacje

Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji winny być zgłaszane na adres e-mail: monumentapp@nikz.pl i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych); przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Operatora w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Aplikacji wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

 

Prawa i obowiązki Operatora

Operator zobowiązuje się sprawować nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji.
Operator nie gwarantuje niezakłóconego dostępu do Aplikacji oraz nie zapewnia stałej
dostępności wszystkich funkcji Aplikacji i ich bezbłędnego działania.
Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i utracone korzyści poniesione przez Użytkownika w związku z: funkcjonowaniem Aplikacji, w szczególności zakłóceniem dostępności wszystkich funkcji Aplikacji bądź ich błędnym działaniem; naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich; funkcjonowaniem interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są własnością Operatora lub nie są przez niego obsługiwane; usługami, aplikacjami i serwisami internetowymi, które nie są własnością Operatora lub nie są przez niego obsługiwane.

 

Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie usług wynikające z awarii, działania sił wyższych oraz powstające w wyniku niezbędnych przeglądów technicznych.

 

Operator dokłada wszelkich starań, aby świadczyć Użytkownikom usługi najlepszej możliwej jakości. Korzystając z Aplikacji Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usługi są świadczone w bieżącej formie, w takim stanie w jakim są one w danym momencie dostępne. Operator nie udziela żadnych wyraźnych ani domniemanych gwarancji odnośnie do działania Aplikacji.

Operator zastrzega, że korzystanie z Aplikacji i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w Aplikacji – oraz dostarczane za jego pośrednictwem – materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

Operator ma prawo zablokować konto Użytkownika, jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik korzysta z Aplikacji sprzecznie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Operator ma prawo czasowo zawiesić działanie Aplikacji celem przeprowadzenia konsekwencji technicznej Aplikacji, dokonania zmian w działaniu Aplikacji bądź zapobieżenia ewentualnym szkodom.
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, Polityki Prywatności oraz modyfikacji Aplikacji.

Operator zastrzega sobie prawo do moderowania danych dodawanych do Aplikacji w celu zachowania ich spójności i poprawności, w szczególności do poprawiania błędów językowych i merytorycznych, w szczególności pod kątem:

 • Poprawności gramatycznej i stylistycznej;
 • Prawdziwości i zgodności z stanem faktycznym,

w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usługi oferowania sprawdzonych i wiarygodnych treści w ramach Aplikacji.

W przypadku kiedy treść zamieszczona przez Użytkownika nie będzie spełniała warunków określonych w ustępie poprzedzającym, lub będzie naruszała postanowienia Regulaminu, w tym IV Regulaminu, Operator uprawniony jest do nieopublikowania danej treści lub jej usunięcia.

 

Postanowienia końcowe

Korzystanie z Aplikacji oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

 

Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją Polityki Prywatności i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, koniecznych do realizacji świadczenia usług przez Operatora za pośrednictwem Aplikacji.
Operator może przekazać innemu podmiotowi prawa wynikające z niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, jednak nie będzie to miało wpływu na prawa Użytkownika.

Każde postanowienie niniejszego regulaminu funkcjonuje oddzielnie. W przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Zaniechanie przez Operatora egzekwowania obowiązków Użytkownika wynikających Regulaminu bądź́ opóźnienie takiego egzekwowania nie oznacza zrzeczenia się roszczeń przysługujących Operatorowi przeciwko Użytkownikowi. Każdorazowe zrzeczenie się praw przysługujących Operatorowi wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będą rozstrzygane w sposób polubowny. W sytuacji gdy osiągnięcie porozumienia pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem na drodze polubownego rozstrzygnięcia sporu nie będzie możliwe, sprawę rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Kodeks Cywilny), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków w Warszawie („NIKZ”), ul. Aleje Jerozolimskie 87, 02–001 Warszawa;
 • Jednocześnie informujemy, iż wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych osobowych, a jego dane kontaktowe to: Inspektor ochrony danych osobowych NIKZ, ul. Aleje Jerozolimskie 87 02–001 Warszawa lub adres e-mail: iodo@nikz.pl
 • W przypadku korzystania z niektórych usług w Aplikacji Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość korzystania z Aplikacji przez Użytkownika.
 • Przetwarzanie przez Operatora danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z zachowaniem wymogów RODO. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników są zamieszczone w polityce prywatności.
 • Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany powyżej odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 • Każdy Użytkownik ma prawo do: wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia, poprzez przesłanie żądania pocztą na adres określony w pkt 2 powyżej lub wysłać wiadomość drogą e-mailową na adres: monumentapp@nikz.pl

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Korzystając w jakikolwiek sposób z naszej strony, akceptują Państwo zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na naszej stronie.
 3. Wszelkie pytania odnośnie Polityki Prywatności uprzejmie prosimy o kierowanie na adres e-mail: iodo@nikz.pl.

Skip to content