magnifier

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków i Narodowy Instytut Dziedzictwa łączą swoje kanały komunikacyjne – dowiedz się, jak nas znaleźć!

Przeczytaj

strzałka w prawo strzałka w lewo
1
instytut

o instytucie

Naszym celem jest upowszechnianie wysokiego standardu prac prowadzonych przy zabytkach, prowadzenie badań archeologicznych i konserwatorskich, popularyzacja dobrych praktyk oraz edukowanie w zakresie historii konserwacji.

przeczytaj statut

aktualności

Bądź na bieżąco

Zobacz wszystkie wpisy

publikacje

NIKZ zleca badania i prace naukowe opracowywane przez ekspertów z dziedziny konserwacji zabytków oraz badań ilościowych.

Zobacz wszystkie publikacje

Aplikacja Monumentapp

Bierz udział
w identyfikacji
lokalnych zabytków!

Aż 87% ankietowanych uznaje zabytki za szansę
dla miejscowości, w których się znajdują.

aplikacja monumentapp
Skip to content