magnifier

Polski system certyfikacji prac przy zabytkach

NIKZ został koordynatorem zespołu ds. certyfikacji, który został powołany w celu opracowania certyfikatu jakości dla wykonawców prac konserwatorskich.

article

NIKZ został koordynatorem zespołu ds. certyfikacji, który został powołany w celu opracowania certyfikatu jakości dla wykonawców prac konserwatorskich.

Projekt krajowej certyfikacji, na wzór certyfikatów europejskich, ma na celu podkreślenie, uznanie i potwierdzenie kompetencji podmiotów wykonujących prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach. Ma także zapobiegać nieprzemyślanym i niewłaściwym działaniom, a w dłuższej perspektywie uchronić obiekty przez uszkodzeniem.

Podstawą do wydania certyfikatu będzie potwierdzona audytem wysoka jakość dotychczas prowadzonych prac. W ramach oceny wykonawców sprawdzane będą:

 • zgodność z przepisami prawa,
 • przestrzeganie zasad prowadzenia prac konserwatorskich,
 • jakość zrealizowanych badań konserwatorskich i/lub archeologicznych,
 • poziom wykonawstwa, w tym rodzaje zastosowanych technik i technologii.

Zadaniem NIKZ jest przygotowanie założeń systemu certyfikacji jakości w Polsce, które pozwolą na jego stworzenie, sprawne wdrożenie oraz utrzymanie. System w założeniu ma charakter stały, a nie czasowy, co pozwoli na wystawianie certyfikatów o dłuższych okresach ważności, a także na ich przedłużanie.

Pierwszym działaniem w ramach projektu będzie przygotowanie do końca 2023 r. regulaminu certyfikowania wykonawców prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i badań konserwatorskich. Do współpracy przy projekcie NIKZ zaprosił grono ekspertów z organizacji społecznych i branżowych. W składzie zespołu ds. certyfikacji znaleźli się:

 • Grażyna Bastek, przedstawicielka Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM Polska,
 • Grzegorz Basiński, przedstawiciel Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS Polska,
 • Filip Gawliński, specjalista ds. zabytkowej architektury drewnianej,
 • Małgorzata Gwiazdowska, przedstawicielka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki,
 • Andrzej Jakubowski, specjalista ds. prawa międzynarodowego,
 • Dariusz Kopciowski, przedstawiciel Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków,
 • Aleksander Kwapiński, przedstawiciel Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich,
 • Grzegorz Mądrach, przedstawiciel Związku Polskich Artystów Plastyków,
 • Katarzyna Pałubska, dyrektorka Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Katarzyna Sielicka, specjalistka ds. zarządzania zabytkami,
 • Katarzyna Sikora –Święch, przedstawicielka Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego,
 • Klaudia Zarzycka, przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.

Certyfikacja będzie jedynie formą uznania oraz promocji najlepszych, najbardziej wykwalifikowanych wykonawców, a nie formą obowiązkowej akredytacji. Ma ona potwierdzać kompetencje i eksponować dobre praktyki, a także ułatwić znalezienie wykwalifikowanych specjalistów.

Projekt jest finansowany z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Zobacz również

Wpisy powiązane z projektem

Skip to content