magnifier

Jakość to fundament. Certyfikacja jakości prac konserwatorskich już w 2024 roku

Już w tym roku Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków zainauguruje działalność polskiego systemu certyfikacji jakości prac konserwatorskich. Certyfikat Jakości NIKZ, tak bowiem nazywać się będzie nowy atest, otrzymają ci wykonawcy, którzy odznaczają się najwyższymi kompetencjami w swojej dziedzinie.

article

Misją Certyfikatu Jakości NIKZ jest uznanie i potwierdzenie kompetencji tych wykonawców, którzy utrzymują najwyższy poziom pracy z materią zabytkową od momentu przygotowania projektu, poprzez jego realizację, aż po sporządzenie dokumentacji powykonawczej. Inspiracją do stworzenia programu certyfikacji były modele i doświadczenia innych krajów europejskich takich jak Francja, Niemcy, Włochy czy Wielka Brytania, które z powodzeniem wykorzystują system oparty na bliskiej współpracy administracji publicznej oraz niezależnych organizacji branżowych.

Do udziału w certyfikacji zaproszeni są wszyscy, którzy na co dzień zajmują się pracami lub badaniami konserwatorskimi, restauratorskimi, architektonicznymi czy archeologicznymi lub prowadzą roboty budowlane czy inne działania prowadzące do zmiany wyglądu czy naruszenia substancji zabytku. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne oraz nieobowiązkowe – otrzymanie wyróżnienia przyznawanego przez NIKZ ma pomóc zainteresowanym podmiotom w skuteczniejszym i lepszym usieciowieniu oraz współpracy w gronie najlepszych, zaufanych specjalistów.

– Ideą, która przyświecała nam od samego początku istnienia instytucji, było aktywne działanie na rzecz ciągłego podnoszenia i popularyzacji najlepszych praktyk konserwatorskich. Jeśli chcemy, aby następne pokolenia również mogły cieszyć się historycznym dziedzictwem, stawianie na najwyższą jakość prac wykonywanych przy zabytkach powinno mieć dla nas znaczenie fundamentalne – mówi dr Michał Laszczkowski, dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków.

W procesie przyznawania certyfikatu wraz z Narodowym Instytutem Konserwacji Zabytków kolegialnie współpracować będzie jeszcze prawie piętnaście eksperckich instytucji zrzeszających specjalistów z zakresu konserwacji, historii i historii sztuki, archeologii, architektury czy budownictwa. Po analizie i pozytywnej weryfikacji zgłoszenia wnioskodawca otrzymuje Certyfikat Jakości NIKZ, którego ważność wygasa po czterech latach.

 

Zobacz również

Wpisy powiązane z projektem

Skip to content