BIP
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Organizacja
Dane teleadresowe

Ulica: Aleje Jerozolimskie 87
Kod pocztowy: 02-001, Warszawa
Województwo: mazowieckie
Powiat: Warszawa
NIP: 7011085038
REGON: 521830480

Statut

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków został powołany Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. MKiDN z 2022 r. poz. 29) oraz nadany został mu Statut (Dz. Urz. MKiDN z 2022 r. poz. 30).

Zakres działalności

Do zakresu działalności Instytutu należy:

  1. wdrażanie wysokich standardów dokumentacji i prowadzenia prac konserwatorskich dotyczących zabytków oraz prac prowadzonych w otoczeniu zabytków,
  2. prowadzenie badań w zakresie konserwacji, restauracji i rewitalizacji zabytków,
  3. upowszechnianie i promowanie modelowych praktyk i realizacji konserwatorskich,
  4. promowanie dorobku konserwatorów polskich i z Polską związanych, jako elementu dorobku europejskiego i światowego w dziedzinie konserwacji zabytków.
Dyrekcja

Dyrektor – dr Michał Laszczkowski

Program Działania Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków na lata 2023-2028

Zadania realizowane z budżetu państwa

 

lp.

dotacja celowa

rok dotacji

kwota wydatkowana

1

Współorganizacja 8. Edycji Szkoły Letniej Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS – Warszawa 2022

2022

63 667,79 zł

2

Realizacja projektu „Zabytki to Ludzie”

2022

437 577,21 zł

3

Wykonanie wygrodzenia terenu cmentarza żydowskiego w Szydłowie

2022

120 000,00 zł

4

Realizacja projektu „Zabytki to Ludzie”

2023

600 000,00 zł

5

Organizacja jubileuszowej konferencji dla uczczenia 20-lecia ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w Gdańsku

2023

692 400,00 zł

6

Realizacja studiów podyplomowych „Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych”

2023

120 000,00 zł

7

Realizacja ogólnopolskiego kongresu dla Społecznych Opiekunów zabytków oraz osób zaangażowanych w społeczne inicjatywy na rzecz ochrony zabytków 2023

500 000,00 zł

8

Upamiętnienie Ukraińskiego Cmentarza Wojskowego w Kaliszu

2023

500 000,00 zł

9

‘Zakupy inwestycyjne w tym Infrastruktura IT wraz z wyposażeniem towarzyszącym”

2023

600 000,00 zł

10

„Powstanie portalu internetowego o tematyce zabytkowej”

2023

500 000,00 zł

11

Zakup czasopisma „Spotkania z Zabytkami”

2023

158 670,00 zł