magnifier

Organizacja

Struktura Instytutu

start

Statut

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków został powołany Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. MKiDN z 2022 r. poz. 29) oraz nadany został mu Statut (Dz. Urz. MKiDN z 2022 r. poz. 30).

Zakres działalności

Do zakresu działalności Instytutu należy:

1

Wdrażanie wysokich standardów dokumentacji i prowadzenia prac konserwatorskich dotyczących zabytków oraz prac prowadzonych w otoczeniu zabytków

2

Promowanie dorobku konserwatorów polskich i z Polską związanych, jako elementu dorobku europejskiego i światowego w dziedzinie konserwacji zabytków

3

Prowadzenie badań w zakresie konserwacji, restauracji i rewitalizacji zabytków

4

Upowszechnianie i promowanie modelowych praktyk i realizacji konserwatorskich

Zamówienia publiczne

NIKZ korzysta z zewnętrznego systemu do zarządzania bazą zamówień publicznych.

Użyj przycisku poniżej, aby zobaczyć ich bazę.

Baza zamówień publicznych
public

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

search icon
Nic nie znaleziono Spróbuj wyszukać inną frazę

Dyrekcja

Dyrektorem Instytutu jest
dr Michał Laszczkowski


program 2023-2028

Program działania
Narodowego Instytutu
Konserwacji Zabytków
na lata 2023-2028

Przeczytaj
info

PPP

Plan postępowań publicznych NIKZ

Aktualny plan znajduje się poniżej. Aby uzyskać dostęp do planów z wcześniejszych okresów, przejdź do archiwum.

Pobierz aktualny plan download Plan postępowań NIKZ aktualizacja z dn.10.04.2024r
info

Zamówienia publiczne

Zadania realizowane
z budżetu państwa

pl
L.P.
Nazwa
Rok dotacji
kwota wydatkowana
1
“Weryfikacja stanu i wsparcie dla sektora szkół rzemieślniczych”
2024
1 850 000,00 zł
2
Rozwój aplikacji mobilnej i strony www pod roboczą nazwą „Zabytki to ludzie”
2024
544 000,00 zł
3
Certyfikacja jakości wykonawcy prac konserwatorskich – stworzenie instrumentu i utrzymanie
2024
338 000,00 zł
4
“Weryfikacja stanu i wsparcie dla sektora szkół rzemieślniczych”
2023
32 000,00 zł
5
Certyfikacja jakości wykonawcy prac konserwatorskich – stworzenie instrumentu i utrzymanie
2023
270 000,00 zł
6
Zakup czasopisma „Spotkania z Zabytkami”
2023
158 670,00 zł
7
Rozwój aplikacji mobilnej i strony www pod roboczą nazwą „Zabytki to ludzie”
2023
230 000,00 zł
8
Realizacja działań wspierających stworzenie wniosku o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Twierdzy Srebrna Góra.
2023
320 000,00 zł
9
„Powstanie portalu internetowego o tematyce zabytkowej”
2023
500 000,00 zł
10
"Zakupy inwestycyjne w tym Infrastruktura IT wraz z wyposażeniem towarzyszącym”
2023
555 100,00 zł
11
Upamiętnienie Ukraińskiego Cmentarza Wojskowego w Kaliszu
2023
900 000,00 zł
12
Realizacja ogólnopolskiego kongresu dla Społecznych Opiekunów zabytków oraz osób zaangażowanych w społeczne inicjatywy na rzecz ochrony zabytków
2023
0,00 zł
13
Realizacja studiów podyplomowych „Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych”
2023
120 000,00 zł
14
Organizacja jubileuszowej konferencji dla uczczenia 20-lecia ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w Gdańsku
2023
620 400,00 zł
15
Realizacja projektu „Zabytki to Ludzie”
2023
600 000,00 zł
16
Wykonanie wygrodzenia terenu cmentarza żydowskiego w Szydłowie
2022
120 000,00 zł
17
Realizacja projektu „Zabytki to Ludzie”
2022
437 577,21 zł
18
Współorganizacja 8. Edycji Szkoły Letniej Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS – Warszawa 2022
2022
63 667,79 zł
Skip to content