magnifier

Projekt #1

Projekt e-SOZ (zintegrowany system informatyczny wspierający zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami) - cyfryzacja postępowań konserwatorskich i tworzenie cyfrowego repozytorium zabytków w Polsce

article

dawwadwad

daw

  • dwadawdawawd
  • dawwda

dwaawdawd
adwawdwad

awdawdwad

Projekty w 2024

Najistotniejsze projekty planowane przez
NIKZ w 2024 r.

PROJEKT #1

Certyfikacja

zobacz szczegóły

PROJEKT #2

E-SOZ: Zintegrowany system
informatyczny usprawni działania…

zobacz szczegóły

PROJEKT #3

Zabytki architektury gospodarki
leśnej

zobacz szczegóły

PROJEKT #4

Zabytki przemysłu wydobywczego

zobacz szczegóły

PROJEKT #5

Zabytki techniki kolejowej

zobacz szczegóły

PROJEKT #6

Polska wystawa specjalna na targach
konserwatorskich Denkmal w Lipsku

zobacz szczegóły

PROJEKT #7

Wzmocnienie kompetencji
zawodów rzemieślniczych

zobacz szczegóły

PROJEKT #8

Szkolenia dla samorządowców

zobacz szczegóły

PROJEKT #9

Aplikacja MonumentApp

zobacz szczegóły

PROJEKT #10

Portal
www.spotkaniazzabytkami.pl

zobacz szczegóły

PROJEKT #11

Magazyn „Spotkania z Zabytkami”
w nowoczesnej odsłonie

zobacz szczegóły

PROJEKT #12

Program Wsparcia Dydaktyki
na Wydziałach Konserwatorskich…

POTRZEBA ZAPEWNIENIA FINANSOWANIA NA 2025 R.

zobacz szczegóły

PROJEKT #13

Warsztaty konserwatorskie

POTRZEBA ZAPEWNIENIA FINANSOWANIA

zobacz szczegóły

PROJEKT #14

Forum Właścicieli Zabytków

zobacz szczegóły

PROJEKT #15

III Kongres Konserwatorów Polskich
odbędzie się w 2025 roku

zobacz szczegóły

PROJEKT #16

Wiśnicz – Zamek nowoczesnych
technologii konserwatorskich NIKZ

zobacz szczegóły

PROJEKT #17

NIKZ pracuje nad programem włączenia
edukacji o ochronie zabytków...

zobacz szczegóły
zobacz wszystkich 17 projektów
Skip to content