magnifier
04 lipca 2023

20-lecie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

dr Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu, Generalny Konserwator Zabytków (fot. Michał Szymończyk)

dr Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu, Generalny Konserwator Zabytków (fot. Michał Szymończyk)

Uroczyste otwarcie obchodów z okazji 20. rocznicy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (fot. Michał Szymończyk)

Uroczyste otwarcie obchodów z okazji 20. rocznicy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (fot. Michał Szymończyk)

dr Michał Laszczkowski, Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków (fot. Michał Szymończyk)

dr Michał Laszczkowski, Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków (fot. Michał Szymończyk)

Odznaczeni Medalami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (fot. Michał Szymończyk)

Odznaczeni Medalami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (fot. Michał Szymończyk)

Odznaczeni medalami i odznaczeniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (fot. Michał Szymończyk)

Odznaczeni medalami i odznaczeniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (fot. Michał Szymończyk)

Ludzie powstali z miejsc i klaskają w dłonie

(fot. Michał Szymończyk)

Kilkanaście Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości w czerwonych otwartych pudełeczkach

(fot. Michał Algebra)

Piotr Karczewski, Doradca Prezydenta RP, trakcie wręczania Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości (fot. Michał Algebra)

W trakcie wręczania Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości (fot. Michał Algebra)

W trakcie wręczania Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości (fot. Michał Algebra)

W trakcie wręczania Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości (fot. Michał Algebra)

W trakcie wręczania Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości (fot. Michał Algebra)

Ludzie wstali z miejsc i klaskają w dłonie

(fot. Michał Algebra)

W trakcie wręczania Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości (fot. Michał Algebra)

W trakcie wręczania Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości (fot. Michał Algebra)

W trakcie wręczania Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości (fot. Michał Algebra)

W trakcie wręczania Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości (fot. Michał Algebra)

Odznaczeni Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości (fot. Michał Algebra)

Odznaczeni Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości (fot. Michał Algebra)

Uczestnicy obchodów 20-lecia Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (fot. Michał Algebra)

Uczestnicy obchodów 20-lecia Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (fot. Michał Algebra)

W trakcie jednego z paneli dyskusyjnych (fot. Michał Algebra)

W trakcie jednego z paneli dyskusyjnych (fot. Michał Algebra)

W trakcie jednego z paneli dyskusyjnych (fot. Michał Algebra)

W trakcie jednego z paneli dyskusyjnych (fot. Michał Algebra)

Widok ludzi siedzących w auli

(fot. Michał Algebra)

Przerwa na kawę i wspólne rozmowy (fot. Michał Algebra)

Przerwa na kawę i wspólne rozmowy (fot. Michał Algebra)

W trakcie jednego z paneli dyskusyjnych (fot. Michał Algebra)

W trakcie jednego z paneli dyskusyjnych (fot. Michał Algebra)

Widok ludzi siedzących w auli

(fot. Michał Algebra)

W trakcie jednego z paneli dyskusyjnych (fot. Michał Algebra)

W trakcie jednego z paneli dyskusyjnych (fot. Michał Algebra)

W trakcie jednego z paneli dyskusyjnych (fot. Michał Algebra)

W trakcie jednego z paneli dyskusyjnych (fot. Michał Algebra)

Zakończenie obchodów z okazji 20. rocznicy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (fot. Michał Algebra)

Zakończenie obchodów z okazji 20. rocznicy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (fot. Michał Algebra)

Wspólny rejs uczestników konferencji (fot. Michał Algebra)

Wspólny rejs uczestników konferencji (fot. Michał Algebra)

Wspólny rejs uczestników konferencji (fot. Michał Algebra)

Wspólny rejs uczestników konferencji (fot. Michał Algebra)

Wspólny rejs uczestników konferencji (fot. Michał Algebra)

Wspólny rejs uczestników konferencji (fot. Michał Algebra)

Wspólny rejs uczestników konferencji (fot. Michał Algebra)

Wspólny rejs uczestników konferencji (fot. Michał Algebra)

Wspólny rejs uczestników konferencji (fot. Michał Algebra)

Wspólny rejs uczestników konferencji (fot. Michał Algebra)

Wspólny rejs uczestników konferencji (fot. Michał Algebra)

Wspólny rejs uczestników konferencji (fot. Michał Algebra)

W dniach 3–4 lipca 2023 r. w sali konferencyjnej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyły się obchody zorganizowane z okazji 20. rocznicy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Organizatorami wydarzenia są Departament Ochrony Zabytków MKiDN oraz Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z obrad i uroczystości.

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. to najważniejszy polski akt prawny początku XXI wieku regulujący kwestie ochrony dziedzictwa narodowego.

Zmiany wprowadzone przed 20 laty pozwoliły zintegrować działania renowacyjne i rewitalizacyjne na terenie całego kraju. Przyczyniły się też do zachowania wielu ważnych obiektów historycznych. Rocznica dwudziestolecia obowiązywania przepisów to idealny moment na refleksję i wskazanie nowych celów.

Z tego powodu w dniach 3 i 4 lipca 2023 r. Departament Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy współpracy z Narodowym Instytutem Konserwacji Zabytków zorganizował w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dwudniową konferencję. W wydarzeniu udział wzięli najwybitniejsi specjaliści zajmujący się tematyką zabytków, przedstawiciele instytucji kultury, wojewódzkich urzędów konserwacji zabytków i organizacji pozarządowych.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali dr Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu, Generalny Konserwator Zabytków oraz dr Michał Laszczkowski, Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków.

Po inauguracji nastąpiło uroczyste wręczenie medali i odznaczeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za zasługi na rzecz zabytków na polu zawodowym odznaczonych zostało ponad czterdzieści osób, wśród nich wybrani pracownicy Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN oraz Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

Następnie rozpoczął się trwający cały dzień blok dyskusyjny, w trakcie którego omówiono wiele niezwykle istotnych tematów z zakresu ochrony i konserwacji zabytków oraz obiektów dziedzictwa narodowego. Podczas pięciu paneli dyskusyjnych poruszono m.in. kwestię nowych wyzwań krajowej polityki konserwatorskiej, roli służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków czy ochrony dziedzictwa międzynarodowego. Pod koniec pierwszego dnia uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić Muzeum II Wojny Światowej.

Drugi dzień rozpoczęto od uroczystego wręczenia Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości – tym razem odznaczonych zostało dwadzieścia osób.

Następnie odbyły się trzy panele dyskusyjne. Podczas pierwszego poruszono temat roli instytucji kultury w ochronie zabytków. W trakcie drugiego przedyskutowano szanse, a także potencjalne problemy oraz wyzwania w zakresie finansowania ochrony zabytków. Ostatnia dyskusja poświęcona została natomiast rozważaniom na temat budowania społeczeństwa aktywnie zaangażowanego w ochronę zabytków i obiektów dóbr kultury.

Gdańska konferencja to kolejne potwierdzenie, że ochrona zabytków jest jednym z priorytetów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – jeszcze nigdy państwo nie przeznaczało takich funduszy na renowację zabytków jak obecnie. W ostatnich latach budżet programu MKiDN „Ochrona zabytków” został zwiększony ponad trzykrotnie, ponadto pojawiła się nowa możliwość pozyskania środków na inwestycje w zabytki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, którego budżet wynosi 3 miliardy złotych. W kwietniu 2022 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał do istnienia Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków, a obecnie trwają prace nad stworzeniem Narodowej Agencji Rewitalizacji Zabytków.

Wszystkim odznaczonym w trakcie konferencji jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych, a Państwa zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content