magnifier
09 kwietnia 2024

Zakończenie kolejnego etapu prac na cmentarzu żydowskim w Katowicach

W trakcie prac / fot. S. Pastuszka

Stan po / fot. P. Gradkowska

Stan po / fot. P. Gradkowska

Stan po / fot. P. Gradkowska

Stan przed / fot. S. Pastuszka

Stan po / fot. P. Gradkowska

Stan przed / fot. S. Pastuszka

Stan po / fot. P. Gradkowska

Stan przed / fot. S. Pastuszka

Stan po / fot. P. Gradkowska

Stan przed / fot. S. Pastuszka

Stan po / fot. P. Gradkowska

Stan przed / fot. S. Pastuszka

Stan po / fot. P. Gradkowska

Stan przed / fot. S. Pastuszka

Stan po / fot. P. Gradkowska

Stan przed / fot. S. Pastuszka

Stan po / fot. P. Gradkowska

Stan przed / fot. S. Pastuszka

Stan po / fot. P. Gradkowska

Stan przed / fot. S. Pastuszka

Stan po / fot. P. Gradkowska

Stan przed / fot. S. Pastuszka

Stan po / fot. P. Gradkowska

Stan przed / fot. S. Pastuszka

Stan po / fot. P. Gradkowska

Stan przed / fot. S. Pastuszka

Stan po / fot. P. Gradkowska

Stan po / fot. P. Gradkowska

Stan przed / fot. S. Pastuszka

Stan po / fot. P. Gradkowska

Stan po / fot. P. Gradkowska

Stan po / fot. P. Gradkowska

Stan po / fot. P. Gradkowska

Stan po / fot. P. Gradkowska

Stan po / fot. P. Gradkowska

W 2023 roku Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków zaangażował się interwencyjnie w naprawę około 20 nagrobków, które uległy aktom wandalizmu na cmentarzu żydowskim w Katowicach – największym i najlepiej zachowanym cmentarzu żydowskim na Śląsku. Niedawno zakończone prace przeprowadzono we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Katowicach i za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

Podczas prac m.in. ustawiono poprzewracane macewy, zespolono płyty nagrobne i częściowo je oczyszczono. Ponadto wsparcie ze strony Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków pozwoliło także na rozszerzenie prac na część cmentarza obejmującą tzw. kwaterę dziecięcą.

Dzięki przeprowadzonym przez NIKZ pracom zieleniarskim (2022 r.) oraz ostatnim pracom naprawczym, zabytkowa nekropolia nie tylko odzyskała uporządkowany układ kwater i przebieg alei, ale także zyskała większe wyeksponowanie zabytkowych nagrobków.

Cmentarz żydowski w Katowicach, który jest wpisany do rejestru zabytków, zajmuje obszar o powierzchni ponad 1,1 hektara i powstał w 1869 roku.
Dni zwiedzania nekropolii ogłaszane są na stronie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach.

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content