magnifier
07 marca 2024

Konserwacja tablic memoratywnych z kaplicy przedgrobowej z cmentarza żydowskiego w Wałbrzychu

Stan sprzed konserwacji (fot. Artur Jarkiewicz, Franciszek Kosiński)

Stan sprzed konserwacji (fot. Artur Jarkiewicz, Franciszek Kosiński)

Stan sprzed konserwacji (fot. Artur Jarkiewicz, Franciszek Kosiński)

Stan sprzed konserwacji (fot. Artur Jarkiewicz, Franciszek Kosiński)

Stan sprzed konserwacji (fot. Artur Jarkiewicz, Franciszek Kosiński)

Stan sprzed konserwacji (fot. Artur Jarkiewicz, Franciszek Kosiński)

Stan sprzed konserwacji (fot. Artur Jarkiewicz, Franciszek Kosiński)

Stan sprzed konserwacji (fot. Artur Jarkiewicz, Franciszek Kosiński)

Stan sprzed konserwacji - zbliżenie (fot. Artur Jarkiewicz, Franciszek Kosiński)

Stan sprzed konserwacji - zbliżenie (fot. Artur Jarkiewicz, Franciszek Kosiński)

Stan sprzed konserwacji - zbliżenie (fot. Artur Jarkiewicz, Franciszek Kosiński)

Stan sprzed konserwacji (fot. Artur Jarkiewicz, Franciszek Kosiński)

W trakcie konserwacji (fot. Artur Jarkiewicz, Franciszek Kosiński)

W trakcie konserwacji (fot. Artur Jarkiewicz, Franciszek Kosiński)

W trakcie konserwacji (fot. Artur Jarkiewicz, Franciszek Kosiński)

W trakcie konserwacji (fot. Artur Jarkiewicz, Franciszek Kosiński)

W trakcie konserwacji (fot. Artur Jarkiewicz, Franciszek Kosiński)

Elementy dekoracyjne (fot. NIKZ)

Elementy dekoracyjne (fot. NIKZ)

Stan po konserwacji (fot. Artur Jarkiewicz, Franciszek Kosiński)

Stan po konserwacji (fot. NIKZ)

Stan po konserwacji (fot. NIKZ)

Stan po konserwacji (fot. NIKZ)

Stan po konserwacji (fot. NIKZ)

Stan po konserwacji (fot. NIKZ)

Stan po konserwacji (fot. NIKZ)

Stan po konserwacji (fot. NIKZ)

Stan po konserwacji (fot. NIKZ)

Stan po konserwacji (fot. NIKZ)

Stan po konserwacji (fot. NIKZ)

Stan po konserwacji (fot. NIKZ)

Stan po konserwacji (fot. NIKZ)

Stan po konserwacji (fot. NIKZ)

Stan po konserwacji (fot. NIKZ)

W wyniku niestabilnych warunków klimatycznych w domu przedpogrzebowym w Wałbrzychu, dwie drewniane tablice modlitewne z inskrypcjami w języku hebrajskim i niemieckim uległy silnej degradacji.

Celem konserwacji było przeprowadzenie zabiegów, które w pierwszej kolejności zatrzymają dalszy proces degradacji drewnianego podłoża oraz istniejącej polichromii, a następnie przywrócą wartość estetyczną obiektu (m.in. poprzez przywrócenie oryginalnej kolorystki czy rekonstrukcję brakujących elementów dekoracyjnych). Prace konserwatorskie na zlecenie NIKZ wykonali Artur Jarkiewicz i Franciszek Kosiński.

Obecnie tablice przechowywane są w siedzibie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, której są własnością. Do czasu przeprowadzenia prac remontowych domu przedpogrzebowego w Wałbrzychu tablice pozostaną we Wrocławiu. Najprawdopodobniej zostaną wyeksponowane w Synagodze Pod Białym Bocianem.

Projekt został zrealizowany we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską we Wrocławiu.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć przedstawiających stan sprzed oraz po konserwacji (fot. Artur Jarkiewicz, Franciszek Kosiński, NIKZ).

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content