magnifier
04 marca 2024

System e-SOZ – nowe technologie w ochronie zabytków

Elektroniczny System Ochrony Zabytków (e-SOZ) to wszystkie dokumenty dotyczące polskich zabytków dostępne w formie cyfrowej. Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków rozpoczął prace nad tym przełomowym projektem.

Postępowania i procedury Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków prowadzone są dziś na kilka sposobów. Sprawy obsługiwane są zarówno przy użyciu tradycyjnych wniosków papierowych, jak i za pośrednictwem elektronicznego obiegu dokumentacji (EZD). Nie istnieje jednak wspólna cyfrowa platforma, która zapewniałaby dostęp do informacji o zabytkach czy dokumentacji konserwatorskiej. Brakuje interfejsu do zbierania danych, zgodnego z Międzynarodowym Standardem Opisu Archiwalnego. A ponad 17 kilometrów dokumentacji dotyczącej obiektów historycznych dostępne jest tylko w formie papierowych akt.

Taka sytuacja utrudnia działanie zarówno administracji, jak i właścicielom zabytków – mówi Natalia Dzieduszycka, zastępczyni dyrektora Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytów i koordynatorka projektu . – Wprowadzenie e-SOZ – zintegrowanego systemu informatycznego z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami – przyspieszy procedury i ułatwi wydawanie decyzji. Krótko mówiąc wprowadzi polskie zabytki w XXI wiek. Także dzięki użyciu sztucznej inteligencji w postępowaniach.

Dzięki e-SOZ cały proces – od złożenia wniosku do wydania decyzji – będzie realizowany cyfrowo. Wdrożenie systemu pozwoli na stworzenie repozytorium z kompleksową informacją o obiektach historycznych. Dane dotyczące zabytków, ich ewidencji, zaleceń konserwatorskich, decyzji administracyjnych czy dokumentacji powykonawczej będą dostępne w jednym miejscu. Zostaną ustandaryzowane, co ułatwi ich wyszukiwanie, grupowanie oraz prezentację bezpośrednio w systemie, jak również z wykorzystaniem informacji przestrzennej udostępnianej przez geoportal.gov.pl.

Ważnym elementem e-SOZ jest integracja z innymi systemami administracji publicznej udostępniającymi e-usługi takimi jak Węzeł Krajowy, REGON, KRS, mObywatel, e-Budownictwo, elektroniczny obieg dokumentów (EZD) czy elektroniczne księgi wieczyste (EKW).

Z systemu e-SOZ korzystać będzie około 110 tysięcy osób rocznie, a jego uruchomienie o połowę skróci czas oczekiwania na decyzje. Najważniejsze informacje na temat e-SOZ można znaleźć tutaj.

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content