magnifier
05 grudnia 2023

Jak skutecznie chronić wojenne miejsca pamięci? Konferencja KPRM i NIKZ

Wojciech Labuda na scenie podczas otwarcia konferencji

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Wojciech Labuda podczas otwarcia konferencji

Wojciech Labuda na scenie podczas otwarcia konferencji

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Wojciech Labuda podczas otwarcia konferencji

Na scenie Dr. Michał Laszczkowski podczas otwarcia konferencji.

Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków dr Michał Laszczkowski podczas otwarcia konferencji

Prelegent na scenie omawiający prezentacje. W tle flagi Polski i UE i ekran z prezentacją

Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków dr Michał Laszczkowski podczas otwarcia konferencji

Zbliżenie na tabliczkę informującą gdzie odbywa się konferencja

Scena z prelegentem i wyświetlana prezentacja

Kadr na całą sale w której odbywa się konferencja

Widownia podczas konferencji

Panel dyskusyjny na scenie z czterema osobami

Panel dyskusyjny pt. „Prawne uwarunkowania ochrony grobów i cmentarzy wojennych”

Prelegent stojący obok widowni wskazujący na prezentacje

Zbliżenie na scene, na której siedzą zaproszone osoby i prowadzona jest dyskusja, w tle flagi i ekran prezentacji

Panel dyskusyjny pt. „Ochrona zabytków a groby i cmentarze wojenne”

Kadr na baner z napisem "Warto inwestować w zabytki"

Na pierwszym planie widownia, która ogląda prezentacje na ekranie

Dr Beata Nykiel w trakcie prezentacji

Scena z mównicą przy której stoi Dr. Beata Nykiel, w tle flagi Polski i UE. Obok duży ekran do prezentacji

Dr Beata Nykiel w trakcie prezentacji

Na pierwszym planie widownia, która ogląda prezentacje na ekranie

Dr Beata Nykiel w trakcie prezentacji

Scena z mównicą przy której stoi Dr. Agnieszka Partridge, w tle flagi Polski i UE. Obok duży ekran do prezentacji

Dr Agnieszka Partridge w trakcie prezentacji

Na pierwszym planie widownia, która ogląda prezentacje na ekranie

Dr Agnieszka Partridge w trakcie prezentacji

Zbliżenie na mówcę, w tle flagi Polski i UE

Joanna Florkiewicz Kamieniarczyk w trakcie prezentacji

Scena z mównicą oraz w tle flagi Polski i UE. Obok duży ekran do prezentacji

Joanna Florkiewicz Kamieniarczyk w trakcie prezentacji

4 i 5 grudnia w Warszawie miała miejsce konferencja szkoleniowa pt. „Groby i cmentarze wojenne w Polsce – skuteczna ochrona miejsc pamięci”, której organizatorami była Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Wojciech Labuda oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków dr Michał Laszczkowski.

W trakcie spotkania poruszono wiele istotnych tematów dotyczących ochrony wojennych miejsc pamięci znajdujących się na terenie Polski. Jednym z nich była prezentacja poświęcona projektowi ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, którą pierwszego dnia wygłosił Wojciech Labuda. Wśród innych omówionych kwestii znalazła się m.in. problematyka modernizacji cmentarzy i kwater wojennych w Polsce w zakresie działań projektowych czy też omówienie działalności oraz wyzwań stających w tym zakresie przed urzędami wojewódzkimi.

Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków był gościem panelu dyskusyjnego pod tytułem „Ochrona zabytków a groby i cmentarze wojenne”. Pozostałymi gośćmi zaproszonymi do dyskusji byli prof. Janusz Smaza z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Marzena Gałecka z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.

Wśród osób wygłaszających referaty w trakcie konferencji znalazły się także prelegentki przybyłe na spotkanie specjalnie na zaproszenie Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków w ramach panelu pt. „Cmentarze I wojny światowej w południowej Polsce”:

  • dr Beata Nykiel (Zastępczyni kierownika Instytutu Dziedzictwa Europejskiego i Biblioteki Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie),  „Krakowski Oddział Grobów Wojennych (1915–1918) – geneza, zasięg terytorialny, struktura i filozofia działania”;
  • dr Agnieszka Partridge (Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w Galicji Crux Galisiae), „Artyści i cmentarze. Fenomen zachodniogalicyjskich grobów wojennych 1915-1918”;
  • Joanna Florkiewicz Kamieniarczyk (Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego MUW), „Ochrona zachodniogalicyjskich grobów wojennych w praktyce działań administracji”.

 

Projekty Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków  

Do zadań Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków należy nie tylko popularyzacja wiedzy o wyjątkowych miejscach, ale również ich ochrona. W tym roku działania NIKZ koncentrowały się przede wszystkim na dwóch głównych płaszczyznach: porządkowania nekropolii oraz szeroko zakrojonych pracach remontowo-budowlanych i naprawczych.

Do końca 2023 r. instytucja zrealizuje dziesięć takich projektów, blisko współpracując z urzędami, gminami wyznaniowymi, społecznikami i pasjonatami historii lokalnej, tak aby sukcesywnie poprawiać stan zniszczonych dziś nekropolii.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia.

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content