magnifier
08 maja 2024

II Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa KOBED

W dniach 2-5 czerwca w Krakowie odbędzie się druga odsłona Kongresu Bezpieczeństwa Dziedzictwa – KOBED. Tegorocznej edycji wydarzenia towarzyszy hasło przewodnie: „Dziedzictwo kulturowe w konflikcie zbrojnym”. Podobnie jak rok temu, na uczestników oraz uczestniczki Kongresu czeka duża dawka wiedzy przekazywana nie tylko w formie wykładów czy paneli dyskusyjnych, ale także warsztatów oraz ćwiczeń praktycznych. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków ponownie ma zaszczyt być jednym z partnerów Kongresu Bezpieczeństwa Dziedzictwa (KOBED).

KOBED, czyli Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa to wydarzenie adresowane przede wszystkim do osób związanych zawodowo i naukowo z ochroną oraz bezpieczeństwem zarówno materialnego, jak i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jego uczestnikami są  jednak nie tylko konserwatorzy zabytków czy pracownicy instytucji kultury, ale także właściciele, zarządcy oraz opiekunowie zabytków,  przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele środowiska prawniczego, akademickiego, studenci i słuchacze szkół oraz uczelni mundurowych, osoby zajmujące się zagadnieniami ochrony i bezpieczeństwa obiektów zabytkowych, a także osoby zajmujące się bezpieczeństwem wewnętrznym, ochroną ludności i obroną cywilną.

Zeszłoroczna, pierwsza edycja Kongresu, odbyła się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 r. w Gdyni. Jej celem była prezentacja w teorii i praktyce możliwości, jakie dają najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w wielu aspektach szeroko pojętego bezpieczeństwa obiektów materialnego dziedzictwa kultury (więcej informacji na jej temat znajduje się tutaj).

W tym roku KOBED odbędzie się w dniach 2-5 czerwca 2024 roku w Krakowie. Organizatorami tegorocznej edycji wydarzenia są: Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Miasto Gdynia.

W związku z wypadającą w tym roku 70. rocznicą podpisania Konwencji Haskiej z 1954 roku o ochronie dóbr kulturalnych w czasie konfliktu zbrojnego, celem tegorocznej edycji KOBED będzie prezentacja możliwości ochrony dóbr kultury w obliczu współczesnych zagrożeń kryzysowych, w tym również konfliktów zbrojnych.

Podobnie jak w zeszłym roku, uczestników oraz uczestniczki Kongresu czeka spora dawka wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Podczas czterech dni jego trwania, Organizatorzy zaplanowali m.in. wykłady, warsztaty, panele dyskusyjne oraz ćwiczenia praktyczne, skupione wokół siedemnastu zagadnień tematycznych:

1. Prawo ochrony dziedzictwa kultury w konflikcie zbrojnym,
2. Dziedzictwo niematerialne w konflikcie zbrojnym – aspekty ochrony,
3. Nowe bronie – nowe zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego,
4. Miasta historyczne UNESCO wobec wyzwania ochrony światowego dziedzictwa na wypadek konfliktu
zbrojnego,
5. Interdyscyplinarność ochrony jako gwarant jej realizacji,
6. Dziedzictwo podwodne wobec działań zbrojnych – kontekst ochrony,
7. Dziedzictwo kosmosu jako nowa przestrzeń ochrony?
8. Właściciele obiektów zabytkowych w konflikcie zbrojnym,
9. Bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego w czasie trwania konfliktu zbrojnego,
10. Konflikt zbrojny a organy ochrony zabytków: wyzwania i zadania,
11. Konserwacja ratunkowa w czasie konfliktu zbrojnego,
12. Współczesne wyzwania dla ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym,
13. Ochrona dziedzictwa kulturowego w trakcie konfliktu zbrojnego w świetle dotychczasowych doświadczeń,
14. Organizacje pozarządowe w planowaniu i organizacji ochrony dziedzictwa kulturowego w sytuacjach,
ekstremalnych,
15. Wspólnota lokalna – możliwości działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnego dziedzictwa kulturowego,
16. Ochrona obiektów wielkogabarytowych w trakcie konfliktu zbrojnego,
17. Muzea, archiwa i biblioteki konflikcie zbrojnym –przygotowanie i organizacja ochrony.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest pod tym linkiem.

Zapisy do wzięcia udziału w Kongresie trwają do 20 maja br. Bezpośredni link do formularza zgłoszeniowego znajdą Państwo tutaj.

Więcej szczegółowych informacji na temat Kongresu znajduje się na stronie Instytutu Bezpieczeństwa Dziedzictwa.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content