magnifier
07 listopada 2023

Zamki w krajobrazie Polski – podsumowanie pierwszego dnia konferencji NIKZ

Kadr na prezentacje na ekranie

Fot. Marcin Zieliński

Prelegent prezentujący prezentacje na ekranie

Fot. Marcin Zieliński

Dr Michał Laszczkowski przemawiający na konferencji

Dr Michał Laszczkowski, Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków / Fot. M. Zieliński

Dr inż. Katarzyna Pałubska przemawiająca na konferencji

Dr inż. Katarzyna Pałubska,Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Fot. M. Zieliński

Prof. ucz. dr hab. Anna Sylwia Czyż przemawiająca na konferencji

Prof. ucz. dr hab. Anna Sylwia Czyż, Prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki / Fot. M. Zieliński

Jacek Rulewicz przemawiający na konferencji

Jacek Rulewicz, Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków / Fot. M. Zieliński

Prelegent przedstawiający prezentacje na ekranie

Fot. Marcin Zieliński

Dr Jarosław Sellin przemawiający na konferencji

Dr Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków / Fot. M. Zieliński

Torby z logo "Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków"

Fot. Marcin Zieliński

Uczestnicy konferencji

Fot. Marcin Zieliński

Uczestnicy konferencji

Fot. Marcin Zieliński

Uczestnicy konferencji

Fot. Marcin Zieliński

Zbliżenie na aparat wykonujący zdjęcia z konferencji

Fot. Marcin Zieliński

Zbliżenie na prelegenta z mikrofonem w ręce

Fot. Marcin Zieliński

Panel dyskusyjny na scenie

Fot. Marcin Zieliński

Panel dyskusyjny

Fot. Marcin Zieliński

Panel dyskusyjny na scenie

Fot. Marcin Zieliński

Uczestnicy konferencji

Fot. Marcin Zieliński

Uczestnicy konferencji

Fot. Marcin Zieliński

Uczestnicy konferencji

Fot. Marcin Zieliński

Uczestnicy konferencji

Fot. Marcin Zieliński

Uczestnicy konferencji

Fot. Marcin Zieliński

Uczestnicy konferencji

Fot. Marcin Zieliński

Uczestnicy konferencji

Fot. Marcin Zieliński

Zbliżenie na książkę "Wiadomości konserwatorskie"

Fot. Marcin Zieliński

Uczestnicy konferencji i prezentacja na ekranie

Fot. Marcin Zieliński

Uczestnicy konferencji

Fot. Marcin Zieliński

Uczestnicy konferencji

Fot. Marcin Zieliński

Fot. Marcin Zieliński

Kobieta trzyma w rękach urządzenie do odsłuchu konferencji

Fot. Marcin Zieliński

Uczestnicy konferencji

Fot. Marcin Zieliński

Uczestnicy konferencji

Fot. Marcin Zieliński

Uczestnicy konferencji

Fot. Marcin Zieliński

Panel dyskusyjny na scenie w czasie konferencji oraz widownia

Fot. Marcin Zieliński

Panel dyskusyjny na scenie

Panel dyskusyjny na scenie w czasie konferencji

Fot. Marcin Zieliński

Panel dyskusyjny na scenie w czasie konferencji

Fot. Marcin Zieliński

Panel dyskusyjny na scenie w czasie konferencji

Fot. Marcin Zieliński

Panel dyskusyjny na scenie, widoczna widownia

Fot. Marcin Zieliński

Za nami pierwszy dzień konferencji pod tytułem „Odbudować, zmienić, zachować? Zamki w krajobrazie Polski” organizowanej przez Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków przy współpracy ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki oraz Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków.

Prelegentów oraz uczestników konferencji powitali Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków dr Michał Laszczkowski, Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr inż. Katarzyna Pałubska, Prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki prof. ucz. dr hab. Anna Sylwia Czyż oraz Jacek Rulewicz, Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. W trakcie otwarcia spotkania głos zabrał także dr Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków, który objął wydarzenie patronatem honorowym.

Na zaproszenie Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków, 7 listopada do warszawskiego Centrum Prasowego „Foksal” przybyło 24 ekspertów i ekspertek z kraju i zagranicy, reprezentujących dziedziny historii, historii sztuki, architektury oraz konserwacji zabytków.

Pierwszego dnia konferencji zaprezentowano jedenaście wykładów skupionych wokół dwóch paneli tematycznych:

  • Polskie zmagania z odbudową ruin,
  • Doświadczenia z odbudową ruin w krajach sąsiednich.

W ich trakcie uczeni dyskutowali m.in. o krajowych i międzynarodowych doświadczeniach związanych z problematyką zamków pozostających obecnie w stanie ruiny oraz dotychczasowych zmaganiach z zarządzaniem przestrzenią historyczną w Polsce i państwach sąsiednich.

Pierwszy panel naukowy rozpoczął wykład dr. Tomasza Ratajczaka poświęcony restauracji zamków w Malborku i na Wawelu. Następnie dr Paweł Detloff opowiedział o ruinach zamków w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego, natomiast prof. ucz. dr hab. Piotr Majewski omówił temat odbudowy przestrzeni historycznej w Polsce po 1945 roku.

W trakcie drugiego panelu perspektywę zagranicznych rekonstrukcji przybliżyli uczestnikom i uczestniczkom konferencji kolejno dr Gabriel Lukáč ze Słowacji, dr Radim Vrla z Czech oraz dr Peter Schabe z Niemiec.

Po przerwie obiadowej głos zabrali kolejni prelegenci i prelegentki. Łukasz Malczewski omówił rekonstrukcje zamków na Litwie i Białorusi. Następnie Kalyna Gawryliw wraz z dr. Włodzimierzem Heryczem zaprezentowali wspólnie analizę stanu zamków w Ukrainie Zachodniej oraz przykłady ich rewitalizacji. Panel zamknęło wystąpienie dr. Piotra Laska poświęcone problemom związanym z zasobami archiwalnymi mogącymi stanowić źródło informacji niezbędnych dla odbudowy zamków w Polsce.

Punktem kulminacyjnym pierwszego dnia konferencji było przedstawienie projektu rekomendacji dotyczących odbudowy ruin zamkowych. Projekt omówili kierownik wydziału eksperckiego NIKZ Jerzy Szałygin oraz dr inż. arch. Krzysztof Wielgus.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia oraz zachęcamy do śledzenia transmisji na żywo z następnego dnia konferencji.

 

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content