magnifier
11 grudnia 2023

NIKZ współorganizatorem policyjnej konferencji

Mężczyźni trzymający obrazy religijne, z tyłu ściany budynku z licznymi malowidłami

Zbliżenie na kobietę, w tle baner Policja zachodniopomorska

Konferencja policji. Zdjęcie przedstawia kobietę stojącą przed stołem i mężczyznę siedzącego za stołem, którzy prowadzą konferencję

Konferencja policji, mężczyzna w mundurze policjanta stoi, obok przy stołach siedzą ludzie

Zbliżenie na policjanta w mundurze

Mężczyzna siedzący przy laptopie, w tle ekran podwieszony na statywie

Pomieszczenie z dużym podwieszonym do sufitu krzyżem, na ścianach i w gablotach figury religijne

Ludzie zebrani w pomieszczeniu wokół makiety jakiegoś zabytku, makieta jest za szklaną gablotą

Wnętrze kościoła z wieloma malowidłami na ścianach i suficie

Zabytkowy budynek sakralny. Widok na witraże, ostrołukowe okna i przejścia

Fałszerstwa, kradzieże i handel zagrabionymi dziełami sztuki to problemy, z którymi organy ścigania muszą się mierzyć na co dzień. Temu właśnie poświęcona była konferencja „Działania służb kryminalnych i prewencyjnych w odzyskiwaniu zabytków sakralnych i archeologicznych” w Pęzinie w Zachodniopomorskiem.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele policji, prokuratury, służb konserwatorskich, a także instytucji eksperckich takich jak Narodowy Instytut Dziedzictwa i Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków. „Lepiej zapobiegać niż ścigać” – ta myśl przyświeca wydarzeniu organizowanemu co roku (od 2016) przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.

Od ponad 15 lat zachodniopomorscy funkcjonariusze realizują programy mające na celu przeciwdziałanie kradzieżom i rejestrację zabytków. Chodzi przede wszystkim o obiekty znajdujące się na terenie kilkudziesięciu budowli sakralnych, które są najbardziej narażone na kradzieże. Policja z Zachodniopomorskiego współpracuje z ich właścicielami w zakresie montażu systemów alarmowych, znakowania i ewidencji zabytków ruchomych. Programy prewencyjne wypracowane przez służby wyznaczają standardy dla całego kraju.

Uczestnicy konferencji zapoznali się ze zmianami prawa w zakresie ochrony zabytków, a także z metodami znakowania i dokumentowania obiektów na wypadek kradzieży. Warsztaty prowadzono w Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, cerkwi św. Mikołaja w Szczecinie oraz na zamku w Pęzinie.

Poza ekspertami i policjantami z Polski w konferencji udział wzięli przedstawiciele organów ściągania ze wschodnich landów  Republiki Federalnej Niemiec (Brandenburgia, Meklemburgia). Współpraca transgraniczna ma kluczowe znaczenie dla poszukiwania dzieł zagrabionych. W czasie II wojny światowej, według bardzo ostrożnych szacunków, z polskich zbiorów skradziono ponad pół miliona dzieł sztuki. Większość z nich trafiła do Niemiec. Mimo że od zakończenia wojny upłynęło prawie 80 lat, kolejne obiekty wciąż pojawiają się w ofercie antykwariuszy i w katalogach domów aukcyjnych za granicą.

Więcej informacji na temat konferencji na stronie policji zachodniopomorskiej. Zdjęcia dzięki uprzejmości nadkom. dra Marka Łuczaka.

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content