magnifier
17 marca 2023

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu otrzymało wsparcie finansowe na rozwój Ośrodka Dokumentacji Górniczej

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu otrzymało wsparcie finansowe na rozwój Ośrodka Dokumentacji Górniczej. Widok kilku osób ustawionych do zdjęcia, po bokach Polskie flagi

16 marca w Zabrzu odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której Muzeum Górnictwa Węglowego otrzymało wsparcie finansowe na rozwój Ośrodka Dokumentacji Górniczej. Dotacje w postaci obligacji Skarbu Państwa o wartości 85 milionów złotych posłużą zachowaniu dziedzictwa historycznego, technicznego i kulturowego górnictwa Górnego Śląska i Zagłębia.

16 marca w Łaźni Łańcuszkowej kompleksu Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu odbyła się konferencja prasowa z udziałem wiceministra aktywów państwowych, wojewody śląskiego, prezydenta Zabrza, wiceprezesa BGK oraz parlamentarzystów ziemi śląskiej.

W trakcie konferencji Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu otrzymało wsparcie finansowe na rozwój Ośrodka Dokumentacji Górniczej. Dotacje w postaci obligacji Skarbu Państwa o wartości nominalnej 85 mln złotych posłużą zachowaniu dziedzictwa historycznego, technicznego i kulturowego górnictwa Górnego Śląska i Zagłębia.

Dzięki wsparciu finansowemu Muzeum rozpocznie projekt, którego celem jest pełna digitalizacja materiałów związanych z dziedzictwem górnictwa węglowego w Polsce.

Ośrodek Dokumentacji Górniczej powstał w 2018 roku i jest efektem współpracy Muzeum Górnictwa Węglowego oraz Wyższego Urzędu Górniczego.

Celem jego działań jest gromadzenie, przechowywanie oraz udostępnianie dokumentacji pozyskanej m.in. z procesów likwidacji zakładów górniczych oraz wyrobisk, co jest szczególnie istotne w kontekście aktualnej restrukturyzacji przemysłu ciężkiego i zmian społeczno-gospodarczych zachodzących na Górnym Śląsku.

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków – jako partner Muzeum Górnictwa Węglowego – wykorzysta tę ogromną szansę i w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków przeprowadzi nie tylko weryfikację kopalnianego zasobu zabytkowego, ale także wytypuje dodatkowe obiekty warte ochrony.

Gratulujemy dyrektorowi MGW Bartłomiejowi Szewczykowi oraz jego zespołowi.

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content