magnifier
06 kwietnia 2023

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków wdraża Program Wsparcia Dydaktyki na Wydziałach Konserwatorskich w Polsce

Dyrektor NIKZ dr Michał Laszczkowski oraz dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu dr hab. Joanna Kucharzewska w trakcie podpisywania porozumienia o współpracy.

P.o. dyrektor NIKZ dr Michał Laszczkowski oraz dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu dr hab. Joanna Kucharzewska w trakcie podpisywania porozumienia o współpracy.

Dyrektor NIKZ dr Michał Laszczkowski oraz dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu dr hab. Joanna Kucharzewska w trakcie podpisywania porozumienia o współpracy.

P.o. dyrektor NIKZ dr Michał Laszczkowski oraz dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu dr hab. Joanna Kucharzewska w trakcie podpisywania porozumienia o współpracy.

Dyrektor NIKZ dr Michał Laszczkowski oraz dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu dr hab. Joanna Kucharzewska po podpisaniu porozumienia, podają sobie ręce

P.o. dyrektor NIKZ dr Michał Laszczkowski oraz dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu dr hab. Joanna Kucharzewska po podpisaniu porozumienia.

NIKZ podjął pierwsze działania zmierzające do podpisania porozumień z Wydziałami Konserwatorskimi Akademii Sztuk Pięknych, zajmującymi się kształceniem konserwatorów dzieł sztuki. Celem porozumień jest pomoc Wydziałom, Studentom i Doktorantom w pozyskiwaniu obiektów do badań konserwacji w ramach zajęć dydaktycznych oraz finansowanie wydatków i materiałów w tym celu.

Podnoszenie kwalifikacji  zawodowych w dziedzinie konserwacji zabytków, a także prowadzenie prac konserwatorskich i remontowo-budowlanych dotyczących zabytków jest priorytetowym celem Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków.

6 kwietnia 2023 r. dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków dr Michał Laszczkowski wraz dr hab. Joann Kucharzewską, Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, podpisali umowę o współpracy w obszarze kształcenia konserwatorów zabytków i konserwatorów dzieł sztuki.

Uczelnia w Toruniu jako pierwsza będzie wspólnie z NIKZ realizować Program Wsparcia Dydaktyki na Wydziałach Konserwatorskich w Polsce. Program ma na celu wsparcie dla uczelni w obszarze prowadzenia badań i prac konserwatorskich na zabytkach. NIKZ będzie finansował m.in. wykonywanie projektów oraz prac badawczych i badawczo-konserwatorskich na obiektach ruchomych przez studentów i doktorantów podczas zajęć oraz prac dyplomowych oraz doktorskich. Obiekty poddawane pracom będą pochodziły z Katalogu Obiektów, przygotowywanego i aktualizowanego przez NIKZ, który następnie będzie przekazywany do Uczelni oraz innych podmiotów biorących udział w Programie.

Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z najwyższą kategorią naukową A+,  cieszy się opinią lidera w kształceniu najlepszych polskich konserwatorów. Znajduje się tu doskonałe zaplecze dydaktyczne i wyspecjalizowane katedry – m.in.: Katedra Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry, Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby, Katedra Technologii i Technik Sztuk Plastycznych, Katedra Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej. Konserwacja i restauracja dzieł sztuki na UMK to jeden z najbardziej innowacyjnych kierunków na polskich uczelniach, posiadający nowoczesny i wartościowy program kształcenia konserwatorów zabytków i konserwatorów dzieł sztuki.

NIKZ planuje podjąć współpracę ze wszystkimi publicznymi uczelniami kształcącymi konserwatorów zabytków i dzieł sztuki, tj. Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Rozmowy z Uczelniami są na bardzo zaawansowanym poziomie.

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content