magnifier
03 kwietnia 2023

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków współorganizatorem pilotażowej wersji studiów podyplomowych na kierunku ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych

Mężczyzna coś tłumaczy i wyświetla na monitorze, wokół zgromadzeni ludzie

Ludzie siedzą i oglądają na ekranie przemowę przez zoom jakiejś kobiety

Zdjęcie przedstawiające kobietę prowadzącą zajęcia, na których wyświetlane są zdjęcia

Ludzie przemieszczający się w korytarzu budynku

Mężczyzna prowadzący zajęcia i grupa ludzi siedzących i słuchających. Na ścianie ekran do wyświetlania materiałów szkoleniowych

Zdjęcie korytarza budynku, widok kolumn, makiet statków

Zdjęcie przedstawiające kobietę prowadzącą zajęcia, na których wyświetlane są zdjęcia

W związku z otrzymaniem dotacji na realizację studiów od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków wsparł projekt Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni polegający na stworzeniu studiów podyplomowych na kierunku ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych. NIKZ jest współorganizatorem tegorocznej, pilotażowej edycji studiów przeznaczonej dla pracowniczek oraz pracowników wojewódzkich urzędów ochrony zabytków, która od przyszłego roku akademickiego pojawi się w regularnej ofercie studiów na AMW. Uroczysta inauguracja studiów odbyła się 1 kwietnia 2023 r.

Wydarzenia mające miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat, takie jak wybuch pandemii czy konflikt zbrojny w Ukrainie, jasno pokazały, że aby móc dostosować się do nowej rzeczywistości, ludzie muszą nauczyć się akceptacji dynamicznie zmieniających się warunków. Trudne sytuacje wymagają weryfikacji dotychczasowych założeń oraz stworzenie nowych rozwiązań. To naturalne, że w wyniku doświadczeń ostatnich lat zrodziła się pilna potrzeba skuteczniejszej ochrony tego, co dla nas cenne.

W związku z otrzymaniem dotacji na realizację studiów od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni przy wsparciu Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków utworzyła nowy kierunek studiów podyplomowych w zakresie ochrony dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych.

Stworzenie nowego kierunku studiów podyplomowych jest wynikiem współpracy Akademii ze Stowarzyszeniem Willa Decjusza i Instytutem Kultury Willa Decjusza w Krakowie i jednocześnie odpowiada na zapotrzebowanie wykazane przez pracowników wojewódzkich urzędów ochrony zabytków w ankiecie, którą Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków przeprowadził w październiku 2022 roku.

 

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków jest współorganizatorem tegorocznej, pilotażowej edycji studiów, która od nowego roku akademickiego będzie dostępna w ofercie Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW.

Studia potrwają dwa semestry i realizowane będą w trybie niestacjonarnym przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni. Będą mieć formę hybrydową, łączącą zajęcia kontaktowe oraz przeprowadzane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Celem studiów podyplomowych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr profesjonalistów, którzy sprostają aktualnym zagrożeniom i wyzwaniom ochrony dziedzictwa kultury w sytuacjach kryzysowych oraz podczas konfliktach zbrojnych.

Studia kładą szczególny nacisk na zdobywanie na praktyczny aspekt zdobywanej wiedzy, dlatego program wiedzy przekazywanej podczas zajęć oparty jest na metodzie analizy przypadków (case study) oraz wskazywaniu dobrych praktyk. Ponadto zajęcia będą odbywały się nie tylko w formie tradycyjnych wykładów akademickich, ale także warsztatów metodycznych ze sporządzania właściwej dokumentacji, zajęć symulacyjnych (pozwalających na realizację zadań w praktyce, w tym w terenie) oraz wyjazdów studyjnych do Krakowa i Malborka.

W programie studiów możemy przeczytać, że słuchacze „zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu bezpieczeństwa obiektów zabytkowych i zbiorów, planowania i przygotowania ochrony obiektów zabytkowych i instytucji gromadzących dobra kultury na wypadek sytuacji kryzysowej i konfliktu zbrojnego, procedur postępowania i realizacji zadań kryzysowych i obronnych w obszarze dziedzictwa kultury oraz konserwacji zapobiegawczej i ratunkowej”.

Uroczysta inauguracja studiów odbyła się w sobotę 1 kwietnia 2023 r. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content