magnifier
27 lutego 2024

NIKZ dla zabytków: badania konserwatorskie pałacu w Iłowej

Fot. Aleksandra Borowska / NIKZ

Fot. Marek Mróz / CC BY-SA 4.0/ Wikimedia.org

Fot. Marek Mróz / CC BY-SA 4.0/ Wikimedia.org

Kompleksowe badania konserwatorskie pałacu w Iłowej

 

Status projektu: w trakcie

Miejsce: Iłowa, województwo lubuskie.

Czas trwania: I–IV kwartał 2023 r., planowane zakończenie realizacji projektu: III kwartał 2025 r.

Wydział realizujący projekt: Wydział Realizacji Projektów NIKZ

Partnerzy / Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Żaganiu.

Opis: Starostwo Powiatowe w Żaganiu zwróciło się do NIKZ z prośbą o możliwość wsparcia działań konserwatorskich w Pałacu w Iłowej. Pałac jest własnością powiatu i obecnie mieści się w nim szkoła. Obiekt ze względu na swoją historię, walory architektoniczne i artystyczne jest cennym zabytkiem w regionie. NIKZ przychylił się do prośby Starostwa Powiatowego ze względu na potencjał uczynienia z realizowanego projektu modelowego przykładu kompleksowych badań konserwatorskich zabytku, obejmującego wyposażenie wnętrz oraz otoczenie.

Na zlecenie NIKZ zostały przygotowane wytyczne dotyczące zakresu kompleksowych prac badawczych koniecznych do sporządzenia projektu konserwatorskiego dla obiektu. W sierpniu 2023 r. NIKZ ogłosił postępowanie przetargowe na „Opracowanie programu badań konserwatorskich i architektonicznych, wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i wykonaniem badań pałacu w Iłowej oraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji konserwatorskiej”. Postępowanie, ze względu na brak wystarczających środków na sfinansowanie badań według najkorzystniejszej oferty, zostało unieważnione. Mając na uwadze dużą wartość zabytkową obiektu, NIKZ ponownie ogłosił postępowanie przetargowe na realizację przedmiotowego projektu – zaplanowaną na lata 2024–2025. 29 grudnia 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert. Ocena formalna i merytoryczna złożonej oferty oraz ewentualne wyłonienie Wykonawcy badań i zawarcie z nim umowy planowane jest w I kwartale 2024 r.

Zrealizowane cele projektu: cel projektu, tj. wyłonienie wykonawcy i przeprowadzenie kompleksowych badań konserwatorskich, będzie realizowany w latach 2024–2025.

Efekty projektu do wykorzystania na przyszłość: efektem wykonania badań konserwatorskich i architektonicznych obiektu będzie, uzgodniony z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków, program prac konserwatorskich obejmujący budynek pałacu wraz z historycznym wyposażeniem wnętrz i otoczeniem – umożliwiający późniejsze wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich pałacu.

 

 

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content