magnifier
08 sierpnia 2023

Przywrócić świetność zamkowi w Wiśniczu

Dyrektor NIKZ Michał Laszczkowski oraz dyrektor Muzeum Ziemi Wiśnickiej Piotr Pyziak w trakcie podpisywania porozumienia

Po podpisaniu porozumienia o współpracy

Po podpisaniu porozumienia o współpracy

Dyrektor NIKZ Michał Laszczkowski oraz dyrektor Muzeum Ziemi Wiśnickiej Piotr Pyziak na tle Zamku w Wiśniczu

Dyrektor NIKZ Michał Laszczkowski oraz dyrektor Muzeum Ziemi Wiśnickiej Piotr Pyziak na tle Zamku w Wiśniczu

Porozumienie podpisane przez Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków i Muzeum Ziemi Wiśnickiej pomoże przywrócić świetność jednemu z najpiękniejszych polskich zamków.

XVII-wieczny krajobraz kulturowy Nowego Wiśnicza na Pogórzu Karpackim bez większych zmian przetrwał do naszych czasów. To prawdziwy ewenement w skali kraju. Zamek, który pierwotnie był średniowieczną warownią i renesansowym zamkiem rodu Kmitów, ostateczny kształt uzyskał po nabyciu przez ród Lubomirskich.

Wyjątkowy zabytek

W wieku XVII Wiśnicz stał się jedną z najznakomitszych rezydencji magnackich. Gościli tu m.in. ówcześni władcy: Władysław IV i Jan Kazimierz. Po przejęciu przez zaborców i pożarze nigdy nie powrócił jednak do dawnej świetności. Odbudowa zamku, rozpoczęta już w roku 1928, nigdy nie została zakończona. Kierujący pracami wybitni polscy konserwatorzy, prof. Adolf Szyszko-Bohusz i prof. Alfred Majewski, nie mieli wątpliwości, że to zabytek wyjątkowy. Dzięki porozumieniu podpisanemu 8 sierpnia 2023 przez dyrektora Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków (NIKZ), dra Michała Laszczkowskiego, i dyrektora Muzeum Ziemi Wiśnickiej, Piotra Pyziaka, pojawiła się szansa, aby pomóc przywrócić świetność zamkowi.

– Zamek w Wiśniczu to perła wśród zabytków Małopolski. Co więcej, to jeden z największych polskich zabytków zachowanych w całości – mówi dr Michał Laszczkowski, dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. – Dzięki współpracy między naszymi instytucjami powstanie nowoczesna strategia funkcjonowania tego zabytkowego obiektu. Chcemy, aby stał się centrum rozwoju regionu, źródłem rozwijania oferty turystycznej oraz miejscem nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży.

Odnawialne źródła energii dla zabytków

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków będzie wspierać Muzeum Ziemi Wiśnickiej realizacyjnie i koncepcyjnie. Na obszarze zamku w Wiśniczu zostanie uruchomiony pilotażowy program w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obiektach zabytkowych. W ramach współpracy NIKZ i Muzeum Ziemi Wiśnickiej zostaną opracowane procedury i standardy, które w przyszłości znajdą zastosowanie przy renowacji innych obiektów. Rozwiązania zastosowane na zamku w Wiśniczu posłużą edukacji kolejnych roczników konserwatorów, a w ostatecznym efekcie sprawią, że dawna rezydencja Lubomirskich znowu stanie się dumą regionu.

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content