magnifier
22 września 2023

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków

Dyrektor NIKZ dr Michał Laszczkowski oraz Prezes Zarządu Głównego SKZ Jacek Rulewicz w trakcie podpisywania porozumienia o współpracy.

Dyrektor NIKZ dr Michał Laszczkowski oraz Prezes Zarządu Głównego SKZ Jacek Rulewicz w trakcie podpisywania porozumienia o współpracy.

Po podpisaniu porozumienia o współpracy między NIKZ oraz Zarządem Głównym SKZ.

Po podpisaniu porozumienia o współpracy między NIKZ oraz Zarządem Głównym SKZ.

Po podpisaniu porozumienia o współpracy między NIKZ oraz Zarządem Głównym SKZ.

Po podpisaniu porozumienia o współpracy między NIKZ oraz Zarządem Głównym SKZ.

Po podpisaniu porozumienia o współpracy między NIKZ oraz Zarządem Głównym SKZ.

Po podpisaniu porozumienia o współpracy między NIKZ oraz Zarządem Głównym SKZ.

20 września 2023 r. Dyrektor NIKZ dr Michał Laszczkowski oraz Prezes Zarządu Głównego SKZ Jacek Rulewicz podpisali porozumienie o współpracy obu instytucji.

Porozumienie określa ramowe zasady współpracy Instytutu i Stowarzyszenia w obszarze rozwojowym, badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Ze względu na zbieżne cele statutowe Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, wspólne inicjatywy mogą być szeroko zakrojone i obejmować m.in. projekty w obszarze konserwacji, restauracji i rewitalizacji zabytków, promowanie działalności konserwatorów polskich lub związanych z Polską, szczególnie w kontekście europejskiego i światowego dorobku w dziedzinie konserwacji zabytków, wreszcie upowszechnianie wiedzy na temat ochrony zabytków oraz podnoszenia kwalifikacji konserwatorów zabytków. Jednym z pierwszych zadań będzie współpraca przy organizacji III Kongresu Konserwatorów Zabytków.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zawarcia porozumienia, a w przyszłości do śledzenia wspólnych inicjatyw NIKZ i SKZ.

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content