magnifier
10 października 2022

Ruszył pierwszy etap planu odbudowy ratusza miejskiego w Braniewie

Pod hasłem #RuszaOdbudowaRatusza oficjalnie rozpoczęto badania archeologiczne, stanowiące podstawę do prac rewaloryzacyjnych zabytkowego ratusza w centrum miasta.

7 października rozpoczęły się prace archeologiczne w centrum Braniewa, które stanowią pierwszy etap planu odbudowy ratusza miejskiego. Badania współfinansowane przez nasz instytut mają trwać rok i stanowić podstawę do dalszych prac rewaloryzacyjnych.

Braniewski ratusz, wpisany do rejestru zabytków w 1957 r., rozebrano dwa lata później ze względu na jego zły stan techniczny, będący wynikiem zniszczeń z okresu II wojny światowej. Ze źródeł historycznych i ikonograficznych wiemy, że budowlę w stylu gotyckim wzniesiono przed 1364 r. na planie prostokąta, a w kolejnych stuleciach kilkukrotnie przebudowywano. Dziś już nie ma po nim śladu, a w miejscu ratusza został pusty skwer. Zachowały się jedynie zasypane piwnice. Prace rewaloryzacyjna są częścią planu przywrócenia dawnego kształtu i wyglądu starego miasta w Braniewie.

Współpraca z Urzędem Miasta Braniewa przy odbudowie ratusza, w tym finansowanie badań archeologicznych, to jeden z pierwszych ważnych projektów Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. Angażując się w tego typu przedsięwzięcia chcemy pokazać lokalnym władzom oraz mieszkańcom, że inwestycja w odbudowę i rewitalizację zabytków to czerpanie z ukrytego potencjału miasta. Nowe odnowione obiekty to nie tylko kolejne walory wizualne, ale przede wszystkim tworzenie przestrzeni do rozwoju gospodarczego miasta. Zależy nam, żeby świadomość o korzyściach płynących z tego typu przedsięwzięć ciągle rosła – mówi dyrektor NIKZu dr Michał Laszczkowski.

– Rozpoczynając to przedsięwzięcie, chce się powiedzieć: w końcu doczekaliśmy się – tymi słowami burmistrz Braniewa, Tomasz Sielicki, rozpoczął oficjalne spotkanie inaugurujące badania archeologiczne w centrum miasta. Prace archeologiczne prowadzone przez badaczy z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu mają trwać rok i przynieść nowe informacje o oryginalnym budynku, które pomogą w stworzeniu finalnego projektu architektonicznego.

Nadal trwa dyskusja na temat docelowego wyglądu odbudowanego budynku. Jednym z ciekawszych głosów w sprawie były prace dyplomowe studentów z Politechniki Łódzkiej z 2021 r. Pod okiem prof. dr hab. inż. arch. Jana Salma studenci z Instytutu Architektury i Urbanistyki przedstawili swoje wizje na odbudowę i zagospodarowanie nowej przestrzeni. Jak będzie prezentował się odbudowany budynek? Tego jeszcze nie wiemy. Oczekiwania wobec projektu są równie duże, jak poparcie lokalnej społeczności oraz środowisk naukowych i konserwatorskich.

– Braniewo stanie się wzorem dla wielu tego typu inicjatyw, które będą wspierane przez nasz Instytut – mówi Jerzy Szałygin, ekspert ds. Konserwacji i Ochrony Zabytków NIKZ – Instytut powstał z myślą o takich projektach. Naszym zadaniem jest pomaganie przy trwających pracach konserwatorskich i rewaloryzacyjnych, ale także inicjowanie ich. Misją NIKZ jest upowszechnianie wysokiego standardu prac prowadzonych przy zabytkach, prowadzenie badań archeologicznych i konserwatorskich, popularyzacja dobrych praktyk oraz edukowanie w zakresie historii konserwacji.

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content