magnifier
26 maja 2024

W dniach 21-24 maja br. eksperci z Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków przeprowadzili w Sieniawie szkolenie dla przedstawicieli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa poświęcone problematyce zabezpieczania zabytkowego zasobu zarządzanego przez KOWR. Szkolenie obejmowało wiedzę m.in. z zakresu ewidencjonowania i dokonywania przeglądów obiektów, tworzenia programu prac zabezpieczających i konserwatorskich czy formułowania wniosków i zaleceń konserwatorskich.

W zasobach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) znajduje się ok. dwóch tysięcy obiektów historycznych objętych ochroną prawną takich jak: dwory, pałace, zabudowania folwarczno-gospodarcze, zabytkowa zieleń, mała architektura czy też układy urbanistyczne.

Pod koniec marca 2023 roku odbyła się narada KOWR, której przebieg został poświęcony kwestii opieki nad zabytkami pozostającymi w zasobie agencji. Gośćmi zaproszonymi na obrady był dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków, dr Michał Laszczkowski oraz kierownik Wydziału Ekspertów NIKZ, Jerzy Szałygin.

Podczas dwóch dni uczestnicy obrad wskazali m.in. na konieczność uzyskania wsparcia merytorycznego w zakresie wiedzy o zabytkach, ich ochronie i opiece oraz dokumentowaniu.

W związku z powyższym, dyrektor NIKZ złożył propozycję wsparcia KOWR i przeprowadzenia odpowiednich szkoleń.

W dniach 21-24 maja br. eksperci z NIKZ, wraz z zaprzyjaźnionymi ekspertami zewnętrznymi, zrealizowali w Sieniawie program szkoleniowy m.in. z zakresu nadzoru właścicielskiego, wykonywania odpowiedniej dokumentacji konserwatorskiej, badania stanu zachowania zabytków, a także waloryzacji posiadanych zasobów.

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content