magnifier
09 listopada 2022

Szydłów: Jeden z najstarszych cmentarzy żydowskich w Polsce został zabezpieczony

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków wsparł realizację projektu zabezpieczenia terenu cmentarza żydowskiego w Szydłowie, jednej z najstarszych nekropolii żydowskich w Polsce. To daje możliwość dalszych prac na tym obiekcie.

W piątek, 29 października został oddany projekt budowy wygrodzenia wokół cmentarza żydowskiego w Szydłowie. Wpisuje się on w szersze działania Gminy miejskiej służące upamiętnieniu bogatej historii społeczności żydowskiej miasta.

Szydłów jest jednym z najstarszych miejsc osadnictwa żydowskiego w Małopolsce. Już na początku XIV wieku społeczność żydowska wzniosła tu drewnianą bożnicę. Natomiast pierwsze wzmianki o samym cmentarzu pochodzą z 1470 r.

Z czasem społeczność żydowska rozrastała się i otrzymywała kolejne przywileje. Dzięki dogodnym warunkom życia już w latach 30. XIX wieku Żydzi stanowili ponad połowę liczby mieszkańców miasta.

Niestety, podczas drugiej wojny światowej wszystkie obiekty należące do gminy żydowskiej w Szydłowie zostały zdewastowane. Do czasów współczesnych na terenie dawnego cmentarza zachowało się jedynie kilkadziesiąt fragmentów nagrobków, które znajdują się pod warstwą ziemi.

Nowopowstałe wygrodzenie ma na celu należyte zabezpieczenie miejsca i rozpoczęcie prac inwentaryzacyjnych wokół pozostałości infrastruktury cmentarnej – ma to zapobiec procesowi niszczenia obiektu, a także zwrócić uwagę lokalnej społeczności oraz osób odwiedzających gminę, w tym także turystów, na istotną wartość historyczną tego miejsca.

Projekt jest wynikiem działań wielu podmiotów: władz samorządowych, lokalnej parafii rzymsko-katolickiej, jak również Fundacji Rodziny Nissenbaumów, działającej na rzecz ratowania dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Prace zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a za ich koordynację odpowiadał Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków.

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content