magnifier
06 marca 2023

Trzeci etap ochrony zabytków w Polsce – Agencja Rewitalizacji Dziedzictwa

„Zabytki to mechanizm prorozwojowy, dlatego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego prawie trzykrotnie zwiększyliśmy nakłady na wspieranie projektów mających na celu ochronę zabytków w kraju i uruchomiliśmy Rządowy Program Ochrony Zabytków w ramach Polskiego Ładu. Kolejnym etapem reformy polityki prozabytkowej będzie powołanie Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa” – powiedział Wicepremier i Minister Kultury oraz Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński w trakcie swojego przemówienia w Przemyskim Towarzystwie Kulturalnym.

2 marca 2023 roku o 14:30 rozpoczęło się w Przemyskim Towarzystwie Kulturalnym spotkanie, w trakcie którego zaprezentowane zostały ubiegłoroczne działania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz efekty udzielonego przez nie wsparcia na rzecz ochrony i rewitalizacji zabytków.

Na zaproszenie Wicepremiera i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego oraz Marka Kuchcińskiego, Szefa Kancelarii Premiera RP, p.o. Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków dr Michał Laszczkowski przedstawił w trakcie spotkania główne założenia dotyczące przyszłej Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa.

Nadrzędnym zadaniem nowej instytucji będzie prowadzenie prac konserwatorskich w niszczejących zabytkach oraz przywracanie im funkcji użytkowej. Agencja będzie zajmować się rewitalizacją zabytkowych miast oraz renowacją cennych obiektów historycznych zarówno poprzez projekty prowadzone samodzielnie, jak i we współpracy z właścicielami zabytkowych obiektów. Powołanie jej ma na celu nie tylko przywrócenie wartości krajobrazu kulturowego w Polsce, ale także stworzenie możliwości inwestycji w zakresie turystyki historycznej.

Równie istotnym elementem treści Ustawy o Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa jest projekt stworzenia Państwowego Zasobu Zabytkowego, który obejmowałby najcenniejsze obiekty zabytkowe w kraju.  Pozostałe zabytki, po wcześniejszym przejęciu przez ARD oraz przeprowadzeniu odpowiednich prac konserwatorskich, będą mogły ponownie trafić do samorządów poprzez przekazanie bądź zakupienie w trakcie publicznych licytacji.

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content