magnifier
21 grudnia 2023

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków partnerem III Kongresu Konserwatorów Polskich 2025

Jak chronić krajobraz? Jak dbać jednocześnie o przyrodę i zabytki? W Polsce zadajemy sobie te pytania od pół wieku. Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków ponownie je podjęli podczas Kongresu „Kultura i Natura – konflikt czy symbioza”, który odbył się w Tyńcu w dniach 14-15 grudnia.

W lipcu 2013 roku podpisano porozumienie między Generalnym Konserwatorem Przyrody a Generalnym Konserwatorem Zabytków. Zakłada ono współpracę przy działaniach mających wpływ na ochronę zieleni wpisanej do rejestru zabytków. Debata, zorganizowana rok później przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, skupiła się na zagadnieniach związanych z wycinką starodrzewiu i jej wpływie na zwierzęta czy rośliny. Uczestnicy i uczestniczki rozmawiali także o prawnych aspektach ochrony gatunkowej.

Polem współpracy służb konserwatorskich i służb ochrony przyrody są zabytkowe parki, ogrody, aleje oraz inne założenia zieleni, które stanowią dziedzictwo narodowe. Zasoby te były kształtowane od pokoleń i stanowią ważny element krajobrazu historycznego. Im starsze założenie, tym bardziej skomplikowany ekosystem. Tym większe także bogactwo dendrologiczne i gatunkowe.

Między kulturą a naturą może i powinna panować symbioza, a nie konflikt. Dzięki ścisłej współpracy konserwatorów przyrody i zabytków jesteśmy w stanie zadbać zarówno o zieleń, jak i zabytki. Obydwa człony są równie cenne dla polskiego dziedzictwa” – podkreśla dr Michał Laszczkowski, dyrektor NIKZ.

„Kultura i Natura – konflikt czy symbioza” otwiera cykl seminariów, przygotowujących III Kongres Konserwatorów Polskich, który odbędzie się w październiku 2025 roku. Wnioski i postulaty, które będą efektem spotkań ekspertów, zostaną poddane pod dyskusję podczas obrad.

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content