magnifier
22 stycznia 2024

Ukraiński Cmentarz Wojskowy w Kaliszu odzyska dawny charakter wojskowej nekropolii

Fot. Kancelaria Prezydenta Miasta Kalisza

Fot. Kancelaria Prezydenta Miasta Kalisza

Fot. Kancelaria Prezydenta Miasta Kalisza

Fot. Kancelaria Prezydenta Miasta Kalisza

Fot. Kancelaria Prezydenta Miasta Kalisza

Fot. Kancelaria Prezydenta Miasta Kalisza

Fot. Kancelaria Prezydenta Miasta Kalisza

Fot. Kancelaria Prezydenta Miasta Kalisza

Pierwszy etap prac remontowych na Ukraińskim Cmentarzu Wojskowym w Kaliszu dobiega końca. Z okazji Dnia Jedności Ukrainy przedstawiamy, jak przebiegały prace konserwatorskie realizowane przez Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków w porozumieniu z Miastem Kalisz i Ambasadą Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ukraiński Cmentarz Wojskowy w Kaliszu na osiedlu Szczypiorno to miejsce pochówku kilkuset żołnierzy – sojuszników Polski z czasów wojny polsko-bolszewickiej. Tu miejsce spoczynku znaleźli żołnierze 1. Zaporoskiej Dywizji Strzeleckiej, 4. Kijowskiej Dywizji Strzelców, 5. Chersońskiej Dywizji Strzeleckiej i 6. Siczowej Dywizji Strzelców, którzy na początku lat dwudziestych XX wieku internowani zostali do obozów znajdujących się na terenie miasta. Dzięki partnerstwu Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków z Miastem Kalisz, a także przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracy z Ukraińskim Towarzystwem Historycznym, Cmentarz wojskowy, gdzie pochowani zostali internowani żołnierze Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej oraz członkowie ich rodzin, odzyska dawny charakter wojskowej nekropolii i upamiętni losy żołnierzy na terenie Polski.

Burzliwe dzieje cmentarza, którego początki sięgają 1921 roku, sprawiły, że groby żołnierzy i ich rodzin uległy niemal całkowitej degradacji. W 2023 roku Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków podjął się realizacji kompleksowej renowacji cmentarza, chcąc wspólnie z Miastem Kalisz upamiętnić to miejsce.

Głównym celem realizacji zadania jest przywrócenie charakteru cmentarza wojskowego i wpisanie go w kontekst historyczny i geograficzny, pozwalający oddać burzliwe dzieje nekropolii. Osiągnięciu tego celu posłużyło:

  • przywrócenie przedwojennego wyglądu obeliskowi w centralnej części nekropolii (w miejscu pomnika z piaskowca postawionego podczas prac przeprowadzonych na cmentarzu w 1999 r. stanął obelisk z czarnego granitu; zachowano jego gabaryty i bryłę oryginalnego pomnika z 1923 r. oraz widniejące na nim inskrypcje),
  • nadanie cmentarzowi kształtu zakorzenionego w europejskiej tradycji nekropolii wojskowych, czyli równych rzędów krzyży bez płyt nagrobnych,
  • wkomponowanie fragmentów starych, zniszczonych krzyży betonowych w nowoczesne szkielety z giętej blachy ocynkowanej,
  • umieszczenie dwujęzycznych tablic pamiątkowych i informacyjnych opowiadających o historii obiektu oraz zawierających nazwiska pochowanych,
  • wizualne otwarcie cmentarza na stojący poza jego granicami krzyż, który wskazuje na prawdopodobne przedwojenne granice obiektu.

Pamięć o dziedzictwie wielokulturowym jest jedną z najważniejszych misji NIKZ, a ludność Ukraińska od wieków integralnie wpisywała się w historię Polski. Zależy nam na tym, aby Ukraiński Cmentarz Wojskowy w Kaliszu odzyskał charakter wojskowej nekropolii i stał się godnym dowodem historycznych wydarzeń. Choć jeszcze finiszujemy prace remontowe, chcemy wspólnie uczcić pamięć żołnierzy w Dniu Jedności Ukrainy – mówi dr Michał Laszczkowski, Dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków.

Kalisz to miasto o bogatej historii, naznaczonej współistnieniem wielu kultur. Świadkami obecności przedstawicieli różnych narodów i wyznań pozostają zabytkowe nekropolie. Każda z nich stanowi o naszej wspólnej historii. Dzięki współpracy Instytutu, Ambasady i Miasta Kalisza jeden z największych ukraińskich cmentarzy wojskowych zyska odpowiednią formę, właściwą dla miejsca pamięci o poległych żołnierzach. Jestem przekonany, że zarówno Polakom jak i Ukraińcom szczególnie bliskie są wartości patriotyczne. Tym bardziej dostrzegamy potrzebę godnego upamiętnienia tych, którzy walczyli za Ojczyznę – mówi Krystian Kinastowski, Prezydent Kalisza.

Ukraiński Cmentarz Wojskowy w Kaliszu-Szczypiornie jest miejscem wyjątkowym, które przypomina o polsko-ukraińskim braterstwie broni lat dwudziestych. W tym miejscu znaleźli swój wieczny spoczynek żołnierzy ukraińscy, którzy ramię w ramię z Wojskiem Polskim bronili całą Europę od najeźdźców bolszewickich. Warto zawsze przypominać o tej karcie naszej wspólnej historii, szczególnie teraz, kiedy Europa znów jest zagrożona przez neoimperializm rosyjski, a żołnierze ukraińscy przy wsparciu wolnego świata bohatersko stawiają czoła zbrojnej agresji rosyjskiej – mówi Ambasador Ukrainy w RP, Wasyl Zwarycz.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wartość prac projektowych i robót budowlano-remontowych wykonanych w 2023 r. to 947 231, 34 złotych brutto, z czego kwota dofinansowania z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków to 900 000 złotych. W 2024 r. prace będą kontynuowane w zakresie uporządkowania zieleni, w szczególności zasiania trawnika oraz renowacji ogrodzenia cmentarza.

Koncepcję upamiętnienia Ukraińskiego Cmentarza Wojskowego w Kaliszu-Szczypiornie stworzyła Fundacja Formy Wspólne. Projekt architektoniczno-budowlany opracowała firma Michalewicz & Co. Generalnym wykonawcą robót jest firma Garden Products.PL Piotr Gulczyński z Kalisza.

Ukraiński Cmentarz Wojskowy w Kaliszu od 2011 r. wpisany jest do rejestru zabytków i jest jedną z największych ukraińskich nekropolii wojskowych w Polsce.

Zachęcamy również do przeczytania tekstu Katarzyny Góralczyk poświęconego tematowi nekropolii wojennych na portalu spotkaniazzabytkami.pl.

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content