magnifier
07 czerwca 2024

Poznaj najnowszy poradnik z rodziny vademeców NIKZ

Samorządy często pełnią jednocześnie rolę właścicieli, użytkowników oraz organów odpowiedzialnych za ochronę zabytków. „Inwestycje przy zabytku. Poradnik dla samorządów” to najnowsza publikacja Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków autorstwa Małgorzaty Gmiter, stanowiąca kompleksowe vademecum dla jednostek samorządu terytorialnego.

Vademecum omawia kluczowe zasady ochrony zabytków. Znajdują się w nim również szczegółowe informacje o formach ochrony prawnej zabytków oraz o podziale obowiązków między różne szczeble administracji. Autorka przewodnika wyjaśnia także prawa właścicieli zabytków, a kolejne rozdziały są poświęcone przygotowaniom do prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych.

Publikacja zawiera szereg praktycznych informacji i wskazówek dotyczących inwestycji przy obiektach zabytkowych, w tym przepisów prawnych regulujących ochronę zabytków, definicji oraz teoretycznych zasad ochrony dziedzictwa. Autorka, bazując na swoim 40-letnim doświadczeniu zawodowym, szczegółowo omawia formy ochrony prawnej zabytków, prawa właścicieli oraz zasady wykonywania prac konserwatorskich i restauratorskich.

W książce można znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące ewidencji zabytków, opieki nad nimi, uzyskiwania pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów na terenach wpisanych do rejestru zabytków, a także procedur zamówień publicznych w przypadku prac przy zabytkach. Ponadto, poradnik zawiera informacje na temat kwalifikacji osób kierujących badaniami, pracami oraz robotami budowlanymi przy obiektach zabytkowych, a także przepisy karne związane z działaniami przy zabytkach.

Dzięki przystępnemu językowi i praktycznemu podejściu, książka stanowi nieocenione źródło wiedzy dla samorządów, które chcą skutecznie zarządzać i chronić dziedzictwo kulturowe w swoich regionach.

Już teraz pobierz za darmo wersję cyfrowąodkryj wszystkie poradniki z serii vademecum NIKZ!

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content