magnifier
26 kwietnia 2024

Prace konserwatorskie wraku XII wiecznej łodzi łupkowej z Kamienia Pomorskiego

Odpompowywanie wody i łódź po odsłonięciu / fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

Wyciągnięcie łodzi / fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

Łódź po transporcie do pracowni konserwatorskiej / fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

Fragmenty łodzi w pracowni / fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

Oczyszczanie elementów łodzi / fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

Oczyszczanie łodzi / fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

Oczyszczanie fragmentów łodzi / fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

Dezynfekcja łodzi / fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

Impregnacja łodzi / fot. Muzeum Narodowe w Szczecinie

Prace konserwatorskie wraku XII-wiecznej łodzi łupkowej z Kamienia Pomorskiego

Status projektu: zakończony

Miejsce: Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie

Czas trwania: 2022 r. (IV kwartał)

Wydział realizujący projekt: Wydział Realizacji Projektów NIKZ

Partnerzy / Współorganizatorzy: Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie

Opis: Projekt przeprowadzony na wniosek Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej i realizowany w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie, obejmował realizację pierwszego etapu  prac konserwatorskich wraku wczesnośredniowiecznej łodzi odkrytej w 1984 r. w Kamieniu Pomorskim przez prof. Władysława Filipowiaka.

Ten cenny obiekt archeologiczny jest jedynym tak dobrze zachowanym przykładem słodzi klepkowej  oraz źródłem wiedzy nt. szkutnictwa i żeglugi, w kontekście szlaków morskich północnej Europy, rozwoju regionalnej żeglugi słowiańskiej oraz początku chrystianizacji Pomorza Zachodniego.

Zrealizowane cele projektu: Wrak Łodzi kamieńskiej od blisko 30 lat spoczywał w tymczasowym basenie archeologicznym jako depozyt w Muzeum Narodowym w Szczecinie, w oczekiwaniu na finansowanie konserwacji. NIKZ sfinansował pierwszy etap konserwacji polegający na wydobyciu, oczyszczeniu, dezynfekcji, impregnacji strukturalnej i zabezpieczeniu drewna. Prace konserwatorskie wykonała mgr Anna Borowiec, Kierowniczka Pracowni Drewna i Metali w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Efekty projektu do wykorzystania na przyszłość: Obecnie obiekt jest poddawany kolejnym etapom konserwacji dzięki dofinansowaniu WUOZ w Szczecinie i w planach pozostaje ekspozycja wraku łodzi w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w 2025 r.

 


Więcej na temat samej łodzi znajdziecie na portalu informacyjnym Powiatu Kamieńskiego.

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content