magnifier
02 maja 2024

Współprace Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków

Podpisanie porozumienia o współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie

Podpisanie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków

Podpisanie porozumienia o współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Podpisanie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Domus Polonorum

Podpisanie porozumienia o współpracy z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim

Podpisanie porozumienia o współpracy z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni

Podpisanie porozumienia o współpracy z Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Podpisanie porozumienia o współpracy z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Podpisanie porozumienia o współpracy z Archiwami Państwowym

Podpisanie porozumienia o współpracy z Fundacją Hereditas

Współpraca, czyli działania wykonywane z kimś, w dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów, jest jednym z kluczowych kompetencji organizacyjnych, na których NIKZ opiera swoją działalność. Bez niej realizacja działań statutowych Instytutu byłaby po prostu niemożliwa.

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków jest państwową instytucją kultury utworzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu podnoszenia standardów i jakości prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych i w otoczeniu zabytków. Instytut działa na rzecz zapewnienia najwyższego poziomu przygotowania i prowadzenia prac konserwatorskich.

Jedną z podstawowych współprac NIKZ jest ta łącząca Instytut z Generalnym Konserwatorem Zabytków i Departamentem Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki niej NIKZ może wspierać praktyczne wdrażanie standardów związanych z ochroną zabytków poprzez prowadzenie projektów konserwatorskich i remontowo-budowlanych ich dotyczących, a także upowszechnia te standardy poprzez promowanie modelowych prac i dobrych praktyk dotyczących zabytków i ich otoczenia.

NIKZ realizuje cztery działania statutowe:

  1. wdrażanie wysokich standardów dokumentacji i prowadzenia prac konserwatorskich dotyczących zabytków oraz prac prowadzonych w otoczeniu zabytków,
  2. prowadzenie badań z zakresu konserwacji, restauracji i rewitalizacji zabytków,
  3. upowszechnianie i promowanie modelowych praktyk i realizacji konserwatorskich,
  4. promowanie dorobku konserwatorów i konserwatorek polskich i z Polską związanych jako elementu dorobku europejskiego i światowego w dziedzinie konserwacji zabytków.

Działania te, Instytut realizuje poprzez projekty w wielu różnych formach, m.in. poprzez organizowanie konferencji, spotkań, szkoleń czy paneli dyskusyjnych; zlecanie specjalistycznych analiz i badań; przeprowadzanie badań społecznych i tworzenie raportów oraz kampanii społecznych.  Aby wykonanie projektu było możliwe, NIKZ nawiązuje współprace z licznymi podmiotami – instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami z zakresu ochrony zabytków oraz dziedzictwa narodowego, a także szeroko pojętej kultury oraz edukacji.

Poniżej lista instytucji współpracujących z Narodowym Instytutem Konserwacji Zabytków w trakcie różnych projektów:

Projekt Instytucje (Partnerzy)
Aplikacja MonumentApp

– partnerzy przygotowywali wpisy do aplikacji związane z obiektami i postaciami będącymi siedzibą lub przedmiotem działalności

 

Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej z siedzibą w Warszawie
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku
Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
Muzeum Zamkowe w Sandomierzu
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie
Muzeum im. Jana Kasprowicza
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Muzeum Rzemiosła w Krośnie
Stowarzyszenie Domus Polonorum
Muzeum Solca im. Księcia Przemysława w Solcu Kujawskim
Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka
Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku
Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie
Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach
Muzeum Ziemi Kępińskiej
Muzeum Okręgowe w Lesznie
Muzeum Miejskie w Żorach
Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu
Muzeum Powstań Śląskich
Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku
Muzeum Dawnego Kupiectwa
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Babiogórskiej
Muzeum Narodowe w Kielcach
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Muzeum Wsi Lubelskiej
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach
Muzeum Miasta Łodzi
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
Muzeum Stanisława Staszica
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
Fundacja Dolina Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie
Muzeum Łazienki Królewskie
Muzeum Wsi Kieleckiej
Muzeum Ziemi Puckiej
Muzeum – Zamek w Oporowie
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
Aplikacja MonumentApp

– działania promocyjne

 

Polska Organizacja Turystyczna
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Kompleksowe badania Pałacu w Iłowej

 

Powiat Żagański
Projekt remontu i rewitalizacji meczetu w Kruszynianach

 

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach
Ikonostas – zabezpieczenie i przygotowanie do konserwacji

 

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Konserwacja maszyny parowej Komnicka

 

Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu
Badania archeologiczne na terenie dawnego meczetu tatarskiego

 

Gmina Łomazy
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka
Wykonanie drzwi do Pałacu Struga

 

Fundacja Pałac Struga
Upamiętnienie Wojskowego cmentarza Ukraińskiego w Kaliszu

 

Miasto Kalisz
Pielęgnacja zieleni oraz prace porządkowe na cmentarzach żydowskich

 

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
Prace porządkowe oraz naprawa nagrobków na cmentarzu żydowskim w Katowicach

 

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach
Naprawa nagrobków na cmentarzu żydowskim w Zabrzu

 

Urząd Miasta w Zabrzu
Prace porządkowe oraz upamiętniające na cmentarzu żydowskim w Okuniewie

 

Gmina Halinów
Projekt dostępu do cmentarza żydowskiego oraz ekspozycja macew w Wojsławicach

 

Gmina Wojsławice
Naprawa nagrobków na cmentarzu żydowskim w Cieszynie

 

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej
Wykonanie 23 tablic informacyjnych na murach ogrodzenia Parku Kulturowego – cmentarza żydowskiego w Żorach

 

Prezydent Miasta Żory
Konserwacja drewnianych tablic modlitewnych z cmentarza żydowskiego w Wałbrzychu

 

Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu
Konserwacja nagrobka Piotra Bańkowskiego

 

Fundacja Stare Powązki
Program wsparcia dydaktyki na Wydziałach Konserwatorskich w Polsce

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Konferencja „Odbudować, zmienić, zachować? Zamki w krajobrazie Polski”

 

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Konferencja „Działania służb kryminalnych i prewencyjnych w odzyskiwaniu zabytków sakralnych i archeologicznych”

 

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Konferencja „Odbudować nieodbudowane. Problematyka odbudowy i rekonstrukcji w świetle współczesnych wyzwań”

 

Pałac Saski Sp. z o.o.
Przygotowania do 3. Kongresu Konserwatorów Polskich

 

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
Prace projektowe dla Zamku w Nowym Wiśniczu

 

Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu
Studia podyplomowe „Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych

 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
IX Szkoła Letnia PKN ICOMOS

 

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków PKN ICOMOS
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
Współpraca w obszarze rozwojowym, badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

[Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki]

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie
Muzeum Ziemi Wiśnickiej w Nowym Wiśniczu
Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Realizacja programu praktyk studenckich w NIKZ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content