magnifier
09 sierpnia 2023

Wykłady otwarte w ramach 9. Szkoły Letniej PKN ICOMOS „Niechciane dziedzictwo”

Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia

16 sierpnia w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach odbędą się wykłady otwarte dotyczące dziedzictwa przemysłowego. Stanowią część programu 9. Szkoły Letniej Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS „Niechciane dziedzictwo”.

Szkoła Letnia PKN ICOMOS to cykliczne spotkania przeznaczone dla specjalistów i specjalistek zajmujących się ochroną dziedzictwa kultury. Jej głównym zadaniem jest zaprezentowanie najbardziej aktualnych zagadnień związanych z tym obszarem oraz wymiana doświadczeń młodych specjalistów i specjalistek.

Tematem tegorocznej edycji jest dziedzictwo przemysłowe. Wykłady dotyczące specyfiki jego ochrony, zarządzania obiektami ruchomymi oraz klasyfikacji zabytkowych mostów i wiaduktów będą otwarte dla publiczności. Zapraszamy do hali Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach.

Program wydarzenia

9:00 – otwarcie 9. Szkoły Letniej PKN ICOMOS

10:00 – Specyfika ochrony dziedzictwa przemysłowego

dr hab. inż. arch. Piotr Gerber – prezes zarządu Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego oraz Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH, doktor habilitowany nauk technicznych, wykładowca Politechniki Wrocławskiej. Architekt i historyk specjalizujący się w zabytkach architektury przemysłowej i techniki. Autor szeregu publikacji z zakresu ochrony i konserwacji zabytków architektury i techniki oraz architektury szpitalnej. Członek Komitetu Inżynierii i Dziedzictwa Przemysłowego Europa Nostra.

10:45 – Ochrona ruchomych zabytków techniki

mgr Maciej Mądry – dyrektor Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorant w Instytucie Historii Nauki PAN, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 roku.

11:30 – Ochrona i zarządzanie zabytkami techniki na przykładzie Muzeum Kolejnictwa na Śląsku

mgr Katarzyna Szczerbińska-Tercjak – dyrektor Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, sekretarz Zarządu Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH, absolwentka Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Menedżerka kultury.

12:15 – Zasady klasyfikacji zabytkowych mostów i wiaduktów

dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM – zastępca dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie, przewodniczący Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad oraz wiceprzewodniczący Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Rzeczoznawca budowlany Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami.

Organizatorzy Szkoły Letniej PKN ICOMOS:

  • Polski Komitet Narodowy ICOMOS,
  • Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków
  • Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska.

9. Szkoła Letnia PKN ICOMOS - Niechciane dziedzictwo

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content