magnifier

NIKZ dla młodych konserwatorów, młodzi konserwatorzy dla zabytków.

NIKZ podpisał porozumienia ze wszystkimi wydziałami konserwatorskimi polskich uczelni publicznych. Cel? Uruchomienie programu wsparcia kształcenia młodych konserwatorów, który właśnie rusza pełną parą. Zachęcamy do zgłaszania obiektów, które wymagają przeprowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich.

article

Pierwsze porozumienie o współpracy zawarto w kwietniu tego roku. Podpisali je dr Michał Laszczkowski, dyrektor NIKZ, oraz dziekan toruńskiego Wydziału Sztuk Pięknych dr hab. Joanna Kucharzewska. Po Uniwersytecie Mikołaja Kopernika przyszedł czas na Akademie Sztuk Pięknych w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Dziś na każdej z tych uczelni realizowany jest Program Wsparcia Dydaktyki na Wydziałach Konserwatorskich w Polsce.

Założeniem programu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych, prac dyplomowych oraz praktyk konserwatorskich na uczelniach w Polsce. Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków w porozumieniu z instytucjami partnerskimi z całego kraju ma informować uczelnie o obiektach, które wymagają konserwacji. Ma pomagać w sfinansowaniu materiałów potrzebnych do przeprowadzenia profesjonalnej konserwacji. To z jednej strony daje studentom i doktorantom nowe, bardziej złożone obiekty do pracy i nauki, a z drugiej pomaga właścicielom i opiekunom zabytków na otrzymanie kompleksowego wsparcia konserwatorskiego. Dzięki ścisłej współpracy z ośrodkami akademickimi mamy pewność, że wszystkie prace na obiektach przeprowadzane są pod okiem najlepszych specjalistów, a realizowane działania, co najważniejsze, mają charakter edukacyjny.

„Polska szkoła konserwacji” to marka powszechnie znana. Jej osiągnięcia, które kojarzą się z nazwiskami profesorów Jana Zachwatowicza czy Stanisława Lorentza, w okresie powojennym były dyskutowane na całym świecie. Tradycję mamy zatem piękną, fachowców wybitnych, jednak kształcenie nowych pokoleń konserwatorów wymaga ogromnego nakładu sił i środków. A państwowe uczelnie nie zawsze dysponują wystarczającym zapleczem finansowym, aby realizować prace bardziej skomplikowane czy kosztowne.

Podnoszenie standardów, promocja dobrych praktyk i wsparcie kształcenia w dziedzinie konserwacji należą do najważniejszych zadań Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. Dlatego NIKZ wyszedł z inicjatywą stworzenia programu, który nie tylko ułatwi studentom i doktorantom wydziałów konserwacji dostęp do obiektów, ale pozwoli też sfinansować prace konserwatorsko-restauratorskie. W ramach programu ułatwiamy kontakt właścicieli obiektów z uczelniami i finansujemy materiały potrzebne do realizacji prac.

Informujemy właścicieli zabytków, zarówno instytucje, jak i osoby prywatne, że prowadzimy nabór obiektów w trybie ciągłym. To z katalogu obiektów, przygotowanego i aktualizowanego przez NIKZ, będą wybierane te, które zostaną poddane renowacji. Zgłoszeń należy dokonywać zgodnie z instrukcją zgłaszania obiektów, poprzez formularz zgłoszenia – oba dokumenty są udostępnione do pobrania poniżej.

Do pobrania

Materiały do pobrania

Nazwa
Format
Rozmiar
Katalog obiektów zgłoszonych do programu
PDF
25 MB MB
Instrukcja zgłaszania obiektów
DOCX
49 KB MB
Karta zgłoszenia obiektu
DOCX
45 KB MB
Skip to content