magnifier
04 grudnia 2023

Zakończenie studiów podyplomowych

dr hab. Dariusz R. Bugajski, w trakcie wykładu pt. „Ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego związanego z Polską poza polskimi obszarami morskimi”

Kmdr dr hab. Dariusz R. Bugajski, prof AMW w trakcie wykładu pt. „Ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego związanego z Polską poza polskimi obszarami morskimi”

Ulotki informacyjne o programie konferencji leżące na stole

Ulotki informacyjne o programie konferencji

Prelegent Mgr Wojciech Januszkiewicz przedstawiający prezentacje

Mgr Wojciech Januszkiewicz (WUOZ we Wrocławiu), „Założenia koncepcji użycia Sił Zbrojnych RP w działaniach na rzecz ochrony dóbr kultury”

Prelegent Weronika Łubian przedstawiająca prezentacje

Lic. Weronika Łubian (WUOZ w Warszawie), „Współpraca między WKZ a służbami mundurowymi w zakresie planowania i organizacji ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego lub sytuacji kryzysowych”

Uczestnicy zjazdu oraz uroczyste zakończenie studiów podyplomowych na kierunku „Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych”

Uczestnicy zjazdu oraz uroczyste zakończenie studiów podyplomowych na kierunku „Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych”

Prelegent omawiający prezentacje na ekranie

2 i 3 grudnia miał miejsce ostatni zjazd oraz uroczyste zakończenie studiów podyplomowych na kierunku „Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych”. Projekt został zrealizowany dzięki współpracy z Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konflikty zbrojne są najczęstszą przyczyną nieodwracalnych zniszczeń dóbr kultury takich jak zabytki. Mając to na uwadze NIKZ wraz z partnerami przygotował nowy kierunek studiów podyplomowych – „Ochrona dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych”. W miniony weekend w Gdyni obył się ostatni zjazd studyjny, podczas którego miała miejsce konferencja naukowa oraz prezentacja prac zaliczeniowych słuchaczy i słuchaczek. Uczestnicy podsumowali ostatni rok pracy oraz otrzymali dyplomy.

Zaproponowane przez gdyńską Akademię Marynarki Wojennej studia podyplomowe to w Polsce absolutna nowość. Jest to także przedsięwzięcie pionierskie na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Zaplecze merytoryczne oraz administracyjne, jakim dysponuje Akademia, stanowiły mocny wyznacznik jakości oferowanego kursu, co potwierdziło spore zainteresowanie wśród profesjonalistów zajmujących się na co dzień konserwacją i ochroną zabytków.

Polska jest krajem przyfrontowym – mówi dr Michał Laszczkowski, dyrektor Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków, który był partnerem konferencji – a trudne doświadczenia historyczne sprawiają, że zachowanie zabytków jest dla Polaków bardzo ważną sprawą. Pokazały to badania opinii zrealizowane na nasze zlecenie przez IPSOS. (Więcej informacji na temat badań NIKZ).

Celem studiów było teoretyczne i praktyczne przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr profesjonalistów, którzy sprostają aktualnym zagrożeniom i wyzwaniom ochrony dziedzictwa kultury w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie konfliktów zbrojnych. Dzięki licznym wykładom, warsztatom, wizytom studyjnym oraz ćwiczeniom praktycznym, absolwenci i absolwentki kierunku uzyskali szereg możliwości rozwoju zawodowego. To pozwoliło na kompleksowe i interdyscyplinarne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zajmowanie się obszarem ochrony zabytków wymagającym kompleksowego działania na polu wielu dziedzin jednocześnie. Szczegółowe informacje na temat przebiegu studiów podyplomowych NIKZ.

W sumie udział w studiach brało 36 osób, w tym:

  • 29 osób z Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków,
  • 1 osoba z Departamentu Ochrony Zabytków,
  • 1 konserwatorka miejska,
  • 6 osób z Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków.

Podczas spotkania zastanawiano się nad tym jak zabezpieczyć polskie zabytki przed zniszczeniem w sytuacjach konfliktu zbrojnego czy kryzysu zarówno w skali ogólnopolskiej jak i lokalnej. Rzecz jasna, kluczowe w tej kwestii jest dobre współdziałanie władz cywilnych i służb mundurowych. Mówili o tym m.in. komandor dr hab. Bartłomiej Pączek z Akademii Marynarki Wojennej i st. bryg. Marek Chwała z Państwowej Straży Pożarnej.

Absolwenci i absolwentki przedstawili natomiast konkretne propozycje rozwiązań zarówno w skali pojedynczych zabytków (np. przykład kościoła św. Antoniego w Braniewie czy zbiorów etnograficznych w Muzeum Miejskim w Żorach), ale też całego kraju (np. koordynacja działań kryzysowych przez wojewódzkich konserwatorów zabytków czy powiaty).

Wszystkim absolwentom i absolwentkom studiów gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju zawodowego.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.

Udostępnij wpis w mediach społecznościowych

Zobacz również

Zainteresuj się innymi wpisami

Zobacz wszystkie wpisy
Skip to content