Inwestycje przy zabytku. Poradnik dla samorządów (wersja cyfrowa)

„Inwestycje przy zabytku. Poradnik dla samorządów” to najnowsza publikacja Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków, stworzona przez Małgorzatę Gmiter. Książka jest kompleksowym vademecum skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego, które często pełnią rolę właścicieli, użytkowników oraz organów odpowiedzialnych za ochronę zabytków.

Pobierz za darmo
Kategoria:

Opis

„Inwestycje przy zabytku. Poradnik dla samorządów” to najnowsza publikacja Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków, stworzona przez Małgorzatę Gmiter. Książka jest kompleksowym vademecum skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego, które często pełnią rolę właścicieli, użytkowników oraz organów odpowiedzialnych za ochronę zabytków.

Publikacja zawiera szereg praktycznych informacji i wskazówek dotyczących inwestycji przy obiektach zabytkowych, w tym przepisów prawnych regulujących ochronę zabytków, definicji oraz teoretycznych zasad ochrony dziedzictwa. Autorka, bazując na swoim 40-letnim doświadczeniu zawodowym, szczegółowo omawia formy ochrony prawnej zabytków, prawa właścicieli oraz zasady wykonywania prac konserwatorskich i restauratorskich.

W książce można znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące ewidencji zabytków, opieki nad nimi, uzyskiwania pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów na terenach wpisanych do rejestru zabytków, a także procedur zamówień publicznych w przypadku prac przy zabytkach. Ponadto, poradnik zawiera informacje na temat kwalifikacji osób kierujących badaniami, pracami oraz robotami budowlanymi przy obiektach zabytkowych, a także przepisy karne związane z działaniami przy zabytkach.

Dzięki przystępnemu językowi i praktycznemu podejściu, książka stanowi nieocenione źródło wiedzy dla samorządów, które chcą skutecznie zarządzać i chronić dziedzictwo kulturowe w swoich regionach.

Spis treści:

 1. Jakie przepisy prawa regulują kwestie ochrony zabytków w Polsce
 2. Definicje
 3. Jakie są teoretyczne zasady ochrony zabytków
 4. Kto odpowiada za ochronę zabytków w Polsce i jakie ma uprawnienia
 5. Jakie są formy ochrony prawnej zabytków i jak się je tworzy
 6. Co to jest ewidencja zabytków
 7. Jakie są prawa właścicieli zabytków
 8. Na czym polega opieka nad zabytkami
 9. Jak przebiega wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku
 10. Jak uzyskać pozwolenie na usuwanie drzew i krzewów na terenach wpisanych do rejestru zabytków
 11. Jakie są uwarunkowania procedury zamówień publicznych w przypadku prac i robót przy zabytkach
 12. Jakie kwalifikacje powinny mieć osoby kierujące badaniami, pracami, robotami lub wykonujące samodzielnie te działania przy zabytkach
 13. Jakie przepisy prawa budowlanego dotyczą robót budowlanych przy zabytkach
 14. Jakie są kompetencje organów ochrony zabytków wynikające z innych ustaw
 15. Jak przebiega kontrola zabytku
 16. Jakie nakazy może wydać organ ochrony zabytków
 17. Jak przebiega egzekucja administracyjna wydanych nakazów
 18. Jakie są warunki wykonania zastępczego robót budowlanych
 19. Na czym polega czasowe zajęcie zabytku
 20. Jak przebiega proces przejęcia zabytku na własność Skarbu Państwa
 21. Jakie przepisy karne dotyczą działań przy zabytkach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content