Raport „Stan szkolnictwa plastycznego w zakresie kształcenia w specjalizacjach konserwatorskich i pokrewnych” (wersja cyfrowa)

Raport analizuje aktualny stan edukacji artystycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji konserwatorskich. Celem raportu jest diagnoza zakresu kształcenia w wymiarze specjalistyczno-warsztatowym, które może stanowić przygotowanie do zawodu konserwatora.

Pobierz za darmo
Kategoria:

Opis

Stan szkolnictwa plastycznego w zakresie kształcenia w specjalizacjach konserwatorskich i pokrewnych
Raport analizuje aktualny stan edukacji artystycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji konserwatorskich. Celem zadania jest diagnoza stanu szkolnictwa artystycznego – plastycznego w zakresie nauczania specjalizacji konserwatorskich i okołokonserwatorskich, których specjalistyczny – warsztatowy zakres kształcenia może stanowić przygotowanie do zawodu konserwatora lub zawodu wspierającego działania konserwatorskie.

Raport zawiera dane pochodzące ze szkół – ankiet oraz informacje z materiałów archiwalnych Centrum Edukacji Artystycznej. Zestawienie wyników statystycznych, analiza danych i opracowanie wniosków mogą posłużyć do przygotowania programu rozbudowy kształcenia zawodowego – artystycznego, wspomagającego konserwację i rewitalizację obiektów zabytkowych w Polsce poprzez podniesienie poziomu wykonywanych prac i zwiększenie liczby wykwalifikowanych specjalistów.

Spis treści
1. Wprowadzenie
2. Charakterystyka szkół plastycznych i nauczanych w nich przedmiotów, w szczególności specjalizacji konserwatorskich i okołokonserwatorskich
3. Opis statystyczny szkolnictwa artystycznego – plastycznego w latach 2018–2023 z podziałem na regiony
3.1. Zestawienie statystyczne szkół plastycznych i ich uczniów [10]
3.2. Zestawienie statystyczne nauczycieli i nauczycieli zawodu szkół plastycznych specjalizacji konserwatorskich i okołokonserwatorskich oraz ich kwalifikacji
3.3. Zestawienie statystyczne uczniów szkół plastycznych specjalizacji konserwatorskich i okołokonserwatorskich
3.4. Zestawienie statystyczne absolwentów specjalizacji: renowacja mebli i wyrobów snycerskich, renowacja elementów architektury oraz okołokonserwatorskich
4. Analiza podstawy programowej i jej realizacji
4.1. Narzędzia realizacji podstawy programowej
4.2. Warunki realizacji podstawy programowej
5. Analiza doskonalenia i dokształcania nauczycieli
5.1. Szkolenia dla nauczycieli i nauczycieli zawodu
5.2. Współpraca międzynarodowa uczniów i nauczycieli (Erasmus+)
Wsparcie szkół dla lokalnego środowiska konserwatorskiego
Wnioski
Podsumowanie

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content